Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

4. A trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 4.A

4A_AJ_holiday types (príloha)  


4.A_technológia a hygiena v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat_Spoločenské plemená

TYM_9_skupina_FCI.docx


SJL - Zopakovať všetky slohové postupy a ich slohové útvary: rozprávací, opisný, úvahový; umelecké rozprávanie, umelecký opis, charakteristika, diskusný príspevok, slávnostný prejav.   Zopakovať jazykové učivo: veta, súvetie, slovné druhy, vetné členy, vývin spisovného jazyka.                                         
Zopakovať literatúru od starovekej po súčasnú: spoločenská charakteristika, hlavní predstavitelia a ich diela: poézia, próza, dráma.


ODBORNÝ VÝCVIK - do denníka praxe vypracovať tému:
Pracovné operácie v chove koní.
Výcvik jazdca: jazdecký úbor, základný sed, základné a vedľajšie pomôcky jazdca 
Zásady jazdy v teréne.


4A_matematika.docx


4.Apet_KAJ_Mass_media.docx


4.A_technológia a hygiena v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat_Spoločenské plemená

TYM_9_skupina_FCI(1).docx


4.A_POD_konverzacie_v_AJ__temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula.docx


4_A_PRT_Spracovat_okruhy_maturitnych_otazok_c.odt


4.Apet_KAJ_Idols_and_celebrities.docx


Naučiť sa, prípadne prepísať do zošita

4A_POD_riadenie_maleho_podniku_vlastnosti_manazerov_styly_vedenia_ludi.docx


IV_A_D_Odborny_vycvik_Aplikovana_informatika.docx


4A_2C-COVID_19.docx


IV.A podnikateľ pre RV: záverečná maturitná práca - pracovať podľa pokynov, prípadné otázky poslať na moju mail adresu
- teoretické matur.otázky - opakovať si sami, ako sme to robili na hodinách, aj. UCT, tiež jednoduché uct. teória.
Ing. Vlčková


IV.A - PET - UCT: opakovať všetky účt. triedy 0,1,2,3,5,6, výsledok hospodár, tiež jedoduché účt. - teóriu


IV.A_MMR.docx


4A_OVY.odt


IV.A - ODBORNÝ VÝCVIK (E.Kupcová) - do denníka praxe vypracovať tému:

Pracovné operácie v chove oviec(kôz).
Ošetrovanie, kŕmenie,bahnenie, strihanie oviec.


IV.A_ZYP1.docx


IV_D_MATEMATIKA.docx


4.Apet_KAJ_REVISION_-_OPAKOVANIE.docx


ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC
Záverečné maturitné práce odovzdajú študenti v elektronickej podobe svojmu vedúcemu práce do 8.4.2020. Tlačenú verziu práce odovzdajú podľa usmernenia po obnovení výučby.

Prezentácie na obhajobu sú študenti povinní odovzdať v elektronickej podobe do 17.4.020 na kontrolu vedúcemu práce.


4.A____SQH__________PET_kraliky_1.docx


Odborný výcvik - aplikovaná informatika
Práce mi pošlite na email sosbanbb@gmail.com najneskôr do 8.4.2020
V prípade, že chcete urobiť úpravy pred oficiálnym odovzdaním práce, treba ich poslať na kontrolu skôr.


4.A__HZT__okruhy_opakovanie_1.docx


4.A__CSH_naliehave_situa_zdravie_koni_1.docx


4.Apet_KAJ_Books_and_films_vocabulary.docx

4.Apet_KAJ_Why_read_books.docx


SLJ - Študenti, sledujte televízny program Trojka. Každý deň o 9.30 vysielajú sfilmované diela autorov, ktorých tvorbu sme preberali a ešte by sme prebrať mali. 25.3.- Ťapákovci; 26.3.- Kým kohút nezaspieva; 27.3. - Soiré; 31.3.- Lakomec; 1.4. - Bačova žena, 2.4. - Statky-zmätky; 3.4. - Drak sa vracia. Vašou úlohou je pozrieť si dramatické dielo Kým kohút nezaspieva, vypracovať krátku správu o udalosti-teda o tomto diele a poslať mi to na mail: mlibusa@gmail.com


Jednoduche_uctovnictvo.pdf

pokyn_k_JU.odt


4.A___VDA___PET_Krmiva_vo_vyzive_kralika.docx


4A_farm_animals.pdf


4.A______TYM_______Plemena_kralikov_PET.docx


Učte sa anglicky cez piesne.

https://tv.idnes.cz/zahranicni/bohemian-rhapsody-coronavirus.V200327_143831_idnestv_smls


PRT_RJV_MRV_4A.doc


4.Apet_KAJ_A_day_in_my_life_during_the_quarantine.docx


4.A____SQH__________PET_kraliky_2.docx


ANJ - na stiahnutie časopisy Friendship a Hello

ONLINE - na stiahnutie Friendship

Aktivity, ktoré si stiahnete na http://www.flp.sk/friendship/activities
Nahrávky si môžete vypočuť na http://www.flp.sk/friendship/nahravky

ONLINE - na stiahnutie HELLO

Aktivity, ktoré si stiahnete na https://www.flp.sk/hello/activities
Nahrávky si môžete vypočuť na https://www.flp.sk/hello/hello-nahravky


TEV
TEV.docx


Odborný výcvik Aplikovaná informatika - nezabudnite do určených termínov odovzdať emailom maturitné práce a prezentácie na obhajobu.


4A_podnikatel_riadenie_maleho_podniku_uloha(1).docx


4.Apet_KAJ_What_next.docx


4.A__CSH_naliehave_situa_zdravie_koni_2.docx


4.A__HZT__okruhy_opakovanie_2.docx


4A_PRT_RJV_MMR_velka_noc.odt


4A_uzitocne_BB_top_visit.pdf


4.Apet_KAJ_TEST_English_speaking_countries_mass_media.docx


4A_ANJ__magazines_newspapers.docx


4.A_POD_konverzacie_v_AJ__temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula(1).docx4.A____SQH__________PET_macky_1.docx


4.A_PET_OCH_Organy_ochr.zvierat.docx


4.Apet_KAJ_short_test_Idols_communication.docx


APLIKOVANÁ INFORMATIKA   - niektorí z Vás neposlali zadané úlohy.

  • maturitné práce v programe Word - hlavne PET
  • prezentáciu na obhajobu maturitnej práce - aj PET aj PODNIKATELIA
    Danko, Mandyčevská, Luksajová, Mišányová, Petiová - neposlali nič
    Prezentácie – Bošeľová, Bubeník, Hurta, Húska, Krnáč, Magnová, Mikulina, Rástočan, Šifra, Štrba

PROSÍM URÝCHLENE ODOVZDAŤ


4.Apet_KAJ_1-3_Maturita_preparation_oral_exam.docx


4A_ANJ_Trvalka_towns___places.pdf

4A_ANJ_Trvalka_Towns_places_tasks.docx

4A_anj_GB___towns___places.pdf


PRT_RJV_RMV_4A.odt


SJL
SJL_IVA_IIC.odt


ZYP
IV.A_ZYP_2.docx


Podnikateľ pre RV
Mat.zadania_IV.A.odt


Podnikateľ pre RV
https://sacr3-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/PDF%20zoznamy/Rance/Agritourism_SK.pdf


MAT_4.A.docx


4.A____SQH_________PET_macky_2.docx

4.A____SQH_________PET_macky_3.docx

4.A____TYM_______Macky_-_FIFe_a_plemena_PET.docx

4.A___VDA___PET_Krmenie_maciek.docx


INFORMATIKA

prezentáciu neodovzdal - Jakub Danko, Hurta, Húska, Mikulina, Štrba - posledný termín na odovzdanie je 27.4.2020 do 12.00 hod

ODOVZDAŤ vo formáte ppt

IVKA LUKSAJOVÁ - Ani jednu úlohu si mi v stanovenom termíne neposlala.  Ak práce nedostanem najneskoôr do 30.4.2020 do 12.00 budem Ťa musieť neklasifikovať.


4.A_POD_konverzacie_v_AJ__temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula(2).docx


4.A_pod_UlohaRMU_do1.5.2020.docx


MMR +ZYP
IV.A_MMR_ZYP.docx


4.A_PET_OCH_Zaver.docx


UCT_Test_pre_IV.Aodt.odt


OZNAM O UKONČENÍ ŠTÚDIA PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV

Milí študenti,

na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.

Klasifikáciu za druhý polrok v školskom roku 2019/2020 je potrebné uzavrieť si do 4.5.2020. V prípade, že by ste boli neklasifikovaní, termín na náhradnú klasifikáciu bol určený na 5.5. a 6.5. 2020. O spôsobe a čase vykonania náhradnej klasifikácie Vás bude informovať triedny učiteľ.


Oznam_pre_IV.Aodt.odt


Link na stiahnutie posledných čísiel aktuálneho ročníka časopisov Friendship, Hello!, Hurra!  a  Hello Kids!.

http://www.flp.sk/friendship/activities
http://www.flp.sk/hello/activities

Časopisy na stiahnutie

ONLINE - na stiahnutie Friendship

ONLINE - na stiahnutie HELLO!

ONLINE - na stiahnutie Hurra!

ONLINE - na stiahnutie Hello Kids!


heartGRATULUJJEME K UKONČENIU ŠTÚDIAheart