Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

1. B trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 1.B

I. B, SJL - opakovať Jána Hollého a Jána Kollára


1_B_matematika.docx


1.B_chemia_napísať desat chemickych rovnic, ako sme sa dohodli v skole


1.B_kuchárska technologia_studovat materialy,kt. dostali v posledny den na vyucovani


TEC 1.B. charakterizovat klasifikacne triedy kvality masa , oznacovanie masa druhy peciatok


TEC_1.B_naplne.doc


NBV_1.A__1.D_1.B.doc


SJL - urobiť si poznámky z literárnej čítanky - slovenský romantizmus a Ľudovít Štúr


I.B_ANJ_samostudium.doc


Bia l.B. zopakovat nervovu sustavu vid yutube

        Nove ucivo: vylučovacia sustava -vyznam,popis,funkcia


1_B_pekarska_technologia.docx


NBV_1.A_D_B_2.doc


1._B_PAV__HACCP1.doc


I. B SJL - urobiť si poznámky z literárnej čítanky - Samo Chalupka, Andrej Sládkovič


ETV__1._A__D__B_.doc


MAT
MAT_1B.doc


CHE
1.B_roztoky_pripravte si domácu dezinfekciu pomocou priloženej tabuľky
Tabulka_riedenia_100_ml_etanolu_vodou.docx


TEV
TEV.docx


Cukrove_polevy__fondanove_polevy.doc


SJL
I. B SJL - urobiť si poznámky z literárnej čítanky - Janko Kráľ, Ján Botto


I.B_ANJ_samostudium_6.-10.4..pdf


1B_ETV_NBV
prezentacia-velkej-noci.pdf


SJL - urobiť si poznámky z literárnej čítanky - J. M. Hurban, J. Kalinčiak


ddostojnosti_ludskej_osoby_1.A_B_D__ETV.doc


POLEVY_Z_BIELOK__1.B_CKT.doc


1.B_pisomka_polevy.doc

JEZU_UFAM_TOBE_19.4.2020.doc


I.B_ANJ_samostudium_20.-24.4..pdf


ÚLOHY PRE mäsiarov
1.Ročník: trieda I.M. TEC ,BIA, každí žiak musí vypracovať stanovené tému a odovzdať na mail:feldof@gmail.com do konca apríla (štvrtok)nechcem vidieť odpísané state z knihy, využiť internet.

Ďurica Ján :TEC: hygiena a BOZP v mäsopriemysle( MV) - charkteristika mäsopriem,hyg.opatrenia v MV,popis  mikroorgan., Vybavenie mäsiara 

BIA: srdce: funkcia,zloženie,činnosť 

Kmeť Tomáš : TEC: Charakteristika mäsa,rozdelenia podľa veku,pohlavia,chem., zloženie a význam živýn pre človeka.

BIA: popis a činnosť traviacej sústavy prežúvavcov.

Kuffa Roman: TEC: Bielkoviny mäsa- popis a ich význam pre človeka a mäsopriem.

BIA: podmienený a nepodmienený reflex

Šimún Marek. TEC: nákup hospod zvierat, výťažnosť,

BIA: popis a činnosť tráviacej sústavy - trávenie a zažívanie

Labudiak Šimon: Klasifikácia mäsa po porážke - popis tried m,äsa

BIA: nervová sústava - neurón, činnosť svalov


MAT_1.B_2.docx


SJL - Vyberte si jedného predstaviteľa slovenského romantizmu a napíšte o ňom referát. Prácu zašlite na moju mailovú adresu ivanova.bb@gmail.com do 11. 5. 2020. Bude podkladom pre koncoročné hodnotenie.


PL_Ozdoby_z_vizovickeho_cesta.doc


SUR

SUR_1.B_naštudovať z učebnice_Obilniny a druhy múk


I.B_ANJ_samostudium_5.-7.5..pdf


OZNAM RODIČOM
Oznam_RODOCOM_1B.doc


LINECKE_CESTO_1.B.doc


23._Linecke_cesta_-_rucna_vyroba_1.B.doc

25._Linecke_kolaciky_1.B.doc

26._Ovocne_linecke_kosiky_27._Orechove_kosiky.doc

28._Vaflove_cesto.doc

29._30._Vyrobky_z_vafloveho_cesta.doc


I.B_ANJ_samostudium_19.-21.5..pdf


1._B_PAV_cukrar_pekar__cukrar_a_masiar.doc


1.B_test_tuhe_cesta.doc

1.B_ucebny_texst_tuhe_cesta.doc


1.B_upozornenie pre rodičov_18. 6. 2020 sa uzatvára  klasifikácia za druhý polrok,

niektoré z vašich detí k dnešnému dňu neposlali vypracované domáce úlohy, preto žiadam, aby ste sa ozvali a odpovedali na moju adresu zuzkapekarova@gmail. com

Spozdravom

triedna uč.

Z. Pekařová


I.B_ANJ_samostudium_1._-_5.6..pdf


Oznam_pre_1.B.doc


I. B, SJL - UPOZORNENIE! Ďurica, Homolová, Sotničenko, Dobrík, Marek, Gregušová, Slovák - pošlite mi najneskôr do 16. 6. referát o vybranom predstaviteľovi rpmantizmu, inak budete neklasifikovaní.

Ivanová.