Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

1. A trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 1.A


1A_AJ_StudentBook_str32_33 Get ready for your exam
1A_AJ_WorktBook_str29 Self Check

I. A, SJL - napísať umelecký opis "Prechádzka prírodou"
- pripraviť sa na Hviezdoslavov Kubín


DEJEPIS.docx


ODBORNÝ VÝCVIK - do denníka praxe vypracovať tému: 
Výpočet výsevku, druhy osiva a sadiva. (učebnica Technológia rastlinnej výroby)


1_AD_matemtika_(1).docx


1A_PET_INF - precvičiť MS EXCEL - formát buniek, funkcie, graf


1_A_Pestovanie_rastlin.odt


1.A_POD_anglictina_temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula.docx


1.A_EKO_Nezamestnanost.docx


1A__AJ_test_3lekcia.doc


1.A_______OBY_________PET.docx


1.A_HZT_vyziva_zviert.docx


1.A__ANT_obojzivelniky.docx


NBV_1.A__1.D_1.B.doc


1A_RVJ_23_03.odt


I.A -  ODBORNÝ VÝCVIK - do denníka praxe vypracovať tému: Ošetrenie rastlín po vysadení a siatí. (učebnica Technológia rastlinnej výroby)


SJL - robiť opakovacie testové cvičenia v záverečnej časti Cvičebnice SJ pre 1. ročník


I_A_BIOLOGIA.docx


DEJ._I.A_2_cast.docx


I.A - OBN: vypracovať projekt na tému:
1.. Politický systém v SR - rozdelenie moci v štáte
2. Politické strany a systém volieb na Slovensku
možnosť výberu
termín: do 8.4.2020 - poslať na e-mail
I.A podnik.pre RV - TUV: vypracovať projekt na tému :
1. Náučné zariadenia v prírode
2. Kategorizácia náučných chodníkov
3. Informačné panely
4. Údržba a evidencia náučných zariadení
možnosť výberu
termín: do 17.4.2020 - poslať na e-mail


NBV_1.A_D_B_2.doc


I. A  SLJ - urobiť si poznámky z učebnice literatúry - klasicizmus, J. B. P. Moliere


MAT
MAT_1AD.docx


1A_lekcia_4A.docx


Učte sa anglicky cez piesne.

https://tv.idnes.cz/zahranicni/bohemian-rhapsody-coronavirus.V200327_143831_idnestv_smls


1.A_EKO_Inflacia.docx


ETV__1._A__D__B_.doc


1.D_ANJ_The_Oscars.docxPRT_RJV_MRV_1A.odt


ANJ - na stiahnutie časopisy Friendship a Hello

ONLINE - na stiahnutie Friendship

Aktivity, ktoré si stiahnete na http://www.flp.sk/friendship/activities
Nahrávky si môžete vypočuť na http://www.flp.sk/friendship/nahravky

ONLINE - na stiahnutie HELLO

Aktivity, ktoré si stiahnete na https://www.flp.sk/hello/activities
Nahrávky si môžete vypočuť na https://www.flp.sk/hello/hello-nahravky


TEV
TEV.docx


1.A_HZT_krmiva.docx


1.A__ANT_dychacia_sus.docx


SJL
I. A SJL - urobiť si poznámky z učebnice literatúry - slovenský klasicizmus - Ján Kollár, Ján Hollý, Ján Chalupka


1A_PRT_RJV_MMR_velka_noc.odt


pridavne_mena_1a.pdf

pridavne_mena_a_stupnovanie_1a.pdf


1A_ETV_NBV
prezentacia-velkej-noci.pdf


I.Apet_opakovanie.docx


STUD.___MAT.__DEJ._I.A_3_cast.docx