Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

4. A trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 4.A

4A_AJ_holiday types (príloha)  


4.A_technológia a hygiena v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat_Spoločenské plemená

TYM_9_skupina_FCI.docx


SJL - Zopakovať všetky slohové postupy a ich slohové útvary: rozprávací, opisný, úvahový; umelecké rozprávanie, umelecký opis, charakteristika, diskusný príspevok, slávnostný prejav.   Zopakovať jazykové učivo: veta, súvetie, slovné druhy, vetné členy, vývin spisovného jazyka.                                         
Zopakovať literatúru od starovekej po súčasnú: spoločenská charakteristika, hlavní predstavitelia a ich diela: poézia, próza, dráma.


ODBORNÝ VÝCVIK - do denníka praxe vypracovať tému:
Pracovné operácie v chove koní.
Výcvik jazdca: jazdecký úbor, základný sed, základné a vedľajšie pomôcky jazdca 
Zásady jazdy v teréne.


4A_matematika.docx


4.Apet_KAJ_Mass_media.docx


4.A_technológia a hygiena v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat_Spoločenské plemená

TYM_9_skupina_FCI(1).docx


4.A_POD_konverzacie_v_AJ__temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula.docx


4_A_PRT_Spracovat_okruhy_maturitnych_otazok_c.odt


4.Apet_KAJ_Idols_and_celebrities.docx


Naučiť sa, prípadne prepísať do zošita

4A_POD_riadenie_maleho_podniku_vlastnosti_manazerov_styly_vedenia_ludi.docx


IV_A_D_Odborny_vycvik_Aplikovana_informatika.docx


4A_2C-COVID_19.docx


IV.A podnikateľ pre RV: záverečná maturitná práca - pracovať podľa pokynov, prípadné otázky poslať na moju mail adresu
- teoretické matur.otázky - opakovať si sami, ako sme to robili na hodinách, aj. UCT, tiež jednoduché uct. teória.
Ing. Vlčková


IV.A - PET - UCT: opakovať všetky účt. triedy 0,1,2,3,5,6, výsledok hospodár, tiež jedoduché účt. - teóriu


IV.A_MMR.docx


4A_OVY.odt


IV.A - ODBORNÝ VÝCVIK (E.Kupcová) - do denníka praxe vypracovať tému:

Pracovné operácie v chove oviec(kôz).
Ošetrovanie, kŕmenie,bahnenie, strihanie oviec.


IV.A_ZYP1.docx


IV_D_MATEMATIKA.docx


4.Apet_KAJ_REVISION_-_OPAKOVANIE.docx


ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC
Záverečné maturitné práce odovzdajú študenti v elektronickej podobe svojmu vedúcemu práce do 8.4.2020. Tlačenú verziu práce odovzdajú podľa usmernenia po obnovení výučby.

Prezentácie na obhajobu sú študenti povinní odovzdať v elektronickej podobe do 17.4.020 na kontrolu vedúcemu práce.


4.A____SQH__________PET_kraliky_1.docx


Odborný výcvik - aplikovaná informatika
Práce mi pošlite na email sosbanbb@gmail.com najneskôr do 8.4.2020
V prípade, že chcete urobiť úpravy pred oficiálnym odovzdaním práce, treba ich poslať na kontrolu skôr.


4.A__HZT__okruhy_opakovanie_1.docx


4.A__CSH_naliehave_situa_zdravie_koni_1.docx


4.Apet_KAJ_Books_and_films_vocabulary.docx

4.Apet_KAJ_Why_read_books.docx


SLJ - Študenti, sledujte televízny program Trojka. Každý deň o 9.30 vysielajú sfilmované diela autorov, ktorých tvorbu sme preberali a ešte by sme prebrať mali. 25.3.- Ťapákovci; 26.3.- Kým kohút nezaspieva; 27.3. - Soiré; 31.3.- Lakomec; 1.4. - Bačova žena, 2.4. - Statky-zmätky; 3.4. - Drak sa vracia. Vašou úlohou je pozrieť si dramatické dielo Kým kohút nezaspieva, vypracovať krátku správu o udalosti-teda o tomto diele a poslať mi to na mail: mlibusa@gmail.com


Jednoduche_uctovnictvo.pdf

pokyn_k_JU.odt


4.A___VDA___PET_Krmiva_vo_vyzive_kralika.docx


4A_farm_animals.pdf


4.A______TYM_______Plemena_kralikov_PET.docx


Učte sa anglicky cez piesne.

https://tv.idnes.cz/zahranicni/bohemian-rhapsody-coronavirus.V200327_143831_idnestv_smls


PRT_RJV_MRV_4A.doc


4.Apet_KAJ_A_day_in_my_life_during_the_quarantine.docx


4.A____SQH__________PET_kraliky_2.docx


ANJ - na stiahnutie časopisy Friendship a Hello

ONLINE - na stiahnutie Friendship

Aktivity, ktoré si stiahnete na http://www.flp.sk/friendship/activities
Nahrávky si môžete vypočuť na http://www.flp.sk/friendship/nahravky

ONLINE - na stiahnutie HELLO

Aktivity, ktoré si stiahnete na https://www.flp.sk/hello/activities
Nahrávky si môžete vypočuť na https://www.flp.sk/hello/hello-nahravky


TEV
TEV.docx


Odborný výcvik Aplikovaná informatika - nezabudnite do určených termínov odovzdať emailom maturitné práce a prezentácie na obhajobu.


4A_podnikatel_riadenie_maleho_podniku_uloha(1).docx


4.Apet_KAJ_What_next.docx


4.A__CSH_naliehave_situa_zdravie_koni_2.docx


4.A__HZT__okruhy_opakovanie_2.docx


4A_PRT_RJV_MMR_velka_noc.odt


4A_uzitocne_BB_top_visit.pdf


4.Apet_KAJ_TEST_English_speaking_countries_mass_media.docx


4A_ANJ__magazines_newspapers.docx