Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

4. D trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 4.D

IV. D, SJL - zopakovať všetky slohové útvary: beletrizovaný životopis, umelecký opis, charakteristiku, úvahu, diskusný príspevok, literárny referát, slávnostný prejav, rozprávanie

- zopakovať všetky povinné literárne diela
- zopakovať všetko jazykové učivo
- zopakovať celú teóriu literatúry


IV. D, 2 NJ
- naučiť sa slovíčka - 16. lekcia, 1. časť
- urobiť cvičenia II., IV./83
- precvičovať si maturitné testy na internete


4.D_ANJ_Comparison_-_porovnavanie.docx


Marketingove_nastroje.odt


4.D_ANJ_Neurcite_zamena.docx


REG.docx


IV.D_Zakladne_povinnosti_sprievodcu_pocas_zajazdu.odt


IV_D_Marketingove_nastroj1.odt


4.D_MRCR_konverzacie_v_AJ_temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula.docx


4D_skupina2_nemčina_um zu
AA.docx


4D_skupina2_KAJ_komunikacia.docx


4D_skupina2_nemcina_vyucujuca_Bojsova.docx


IV.D_PRN_1.docx


IV_D_MATEMATIKA.docx


IV_A_D_Odborny_vycvik_Aplikovana_informatika.docx


4.D_EKO_EPR_Opakovanie.docx


IV.D_MKT_1.docx


IV.D - UCT: opakovať všetky účt. triedy 0,1,2,3,5,6, výsledok hospodár., tiež jedoduché účt. - teóriu


4D_skupina2_KAJ_Massmedia_vyucujuca_Bojsova.docx


SJL - pravidelne sledovať zdramatizované literárne diela na TV 3 v dopoludňajších hodinách; zopakovať všetky prebrané diela zo slovenskej prózy a drámy po roku 1945


2 Nj - robiť internetové cvičenia na stránke klett.cz online cviceni - Direkt 2 neu, 11. - 15. lekcia


4.D_ANJ_REVISION_-_OPAKOVANIE.docx


4.D_ANJ_Reading__phrasal_verbs__vocabulary.docx


IV_D_QVC.odt


ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC
Záverečné maturitné práce odovzdajú študenti v elektronickej podobe svojmu vedúcemu práce do 8.4.2020. Tlačenú verziu práce odovzdajú podľa usmernenia po obnovení výučby.

Prezentácie na obhajobu sú študenti povinní odovzdať v elektronickej podobe do 17.4.020 na kontrolu vedúcemu práce.


REG._NAROD._IV_D__cast_2.docx


Odborný výcvik - aplikovaná informatika
Práce mi pošlite na email sosbanbb@gmail.com najneskôr do 8.4.2020
V prípade, že chcete urobiť úpravy pred oficiálnym odovzdaním práce, treba ich poslať na kontrolu skôr.


4.D_ANJ_Homophones.pdf

4.D_ANJ_Speculating_about_the_past.docx


Jednoduche_uctovnictvo.pdf

pokyn_k_JU.odt


IV. D SJL - naďalej pravidelne sledovať zdramatizované literárne diela na TV 3

                - tematické okruhy na maturitné skúšky
IV_D_SJL.docx


IV. D 2 NJ - napísať a naučiť sa slovíčka zo 16. lekcie. 2. časť
16._lekcia_Direkt_neu_2_2._polovica.docx


4.D.EKO_EPR_Opakovanie.docx


4D_KAJ_Homework_Communication_vyucujuca_Bojsova.docx

4D_KAJ_Homework_Massmedia_vyucujuca_Bojsova.docx


IV.D._MKT_2.docx


4.D_ANJ_A_day_in_my_life_during_the_quarantine.docx

4.D_ANJ_Indirect_questions.docx


4D_USP_Uloha.docx


TEV
TEV.docx


MAT
vypracované referáty (nie žiadne múdrosti, tak aby to každy spolužiak pochopil + samozrejjme príklady na riešenie) a vypočítané príklady čo som Vám zadala (napr. prefotené zo zošita, vložte ako obrázok do Wordu) odovzdať emailom na sosbanbb@gmail.com do 14.4.2020 - do predmetu uveďte MAT_PRIEZVISKO_IVD
Ďakujem


IV.D._MKT_3.docx


Odborný výcvik Aplikovaná informatika - nezabudnite do určených termínov odovzdať emailom maturitné práce a prezentácie na obhajobu.


4.D_ANJ_Test_Unit_6_odoslat_do_polnoci.docx


4.Dskupina2_nemcina_uloha_vyucujuca_Bojsova.docx


SJL- naučiť sa maturitné zadania 1 - 5


2NJ - dobrať zvyšnú gramatiku - str. 82; dorobiť cvičenia - str. 83


4.D_ANJ_Easter-meaning__traditions_vocabulary_and_tasks.docx

4.D_ANJ_Relationships.docx

4.D_ANJ_Three_part_phrasal_verbs.pdf


IV.D._PRN_2.docx