Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

2. A trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 2.A

2.A_chov_zvierat-podnikatel_ROV.odt

2.A_mechanizacia__ZV-podnikatel_ROV.odt


2.A_ANJ_Reading__time_expressions.docx

2.A_ANJ_Time_expressions__predlozky.pdf


DEJ_2rocnik.docx


ODBORNÝ VÝCVIK - do denníka praxe vypracovať tému:
Spôsob sejby a vysádzania (učebnica Technológia rastlinnej výroby)


2A_matematika.docx

2_D_MATEMATIKA_ZHODNE_ZOBRAZENIA.docx


2.A__________CVD__ANT_____________PET.docx


2_A_Pestovanie_rastlin.odt


2_A_Rozvoj_vidieka.odt


2.A_PET_anglictina__temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula.docx


2.A_ANJ_Giving_advice.docx


SJL
1. Zopakovať kritický realizmus v slovenskej lit. :J.G.Tajovský a B.S.Timrava 2. Z učebnice urobiť poznámky: Literárna moderna vo svetovej lit. Predstavitelia francúzskej lit. : Baudelaire, Verlaine, Rembaud. Môžete si nájsť aj info na internete, hlavne o živote týchto autorov.


II_A_D_Administrativa_a_korespondencia.docx


II_A_D_Administrativa_a_korespondencia_PLATOBNY_STYK.docx


2.A_EKO_Vznik_pracovneho_pomeru.docx


2.A_HZT_ziskavanie_mlieka.docx


INF - PET - podľa prezentácie si spracujte poznámky do zošitov
II_A_PET_INF.pdf


II.A -  ODBORNÝ VÝCVIK - do denníka praxe vypracovať tému: Sejba a vysádzanie - význam.(učebnica Technológia rastlinnej výroby)


II_A_INF_PODNIKATEĽ
podľa priložených súborov si naštudujte s spracujte poznámky do zošitov 
excel_uvod.pdf

excel_2_casz.pdf
exce_3_cast.pdf


ETV__2.A_a_2.D.doc


​​​​​2.A_ANJ_Revision_-_Opakovanie.docx


2.A_ANJ_Wedding_superstitions.docx

2.Apod_ANJ_Wedding_superstitions.pdf


DEJ._II.A_C_D__cast_2.docx


II.Apet_MMR_1.docx

II.Apet_MMR_t1.docx


2.Apod_ANJ_Body_idioms.pdf2.Apod_ANJ_Body_idioms_doplnujuce_ucivo.docx


SJL - Študenti, sledujte televízny program Trojka. Každý deň o 9.30 vysielajú sfilmované diela autorov, ktorých diela sme už prebrali a ktoré ešte preberať budeme. Je to pre vás výborná pomoc. Neskôr vám zadám úlohu vypracovať referát o určitom diele. 


2.D_A_NBV_1.doc


2.Apod_ANJ_TEST_Unit_7_poslat_do_polnoci.docx


2.A_EKO_Ukoncenie_pracovneho_pomeru.docx


PRT_RJV_2A.odt


2.Apod_ANJ_A_day_in_my_life_during_the_quarantine.docx

2.Apod_ANJ_TEST_Unit_7_ANSWERS.docx


2.A__________CVD__ANT_____________PET_cast_2.docx


TEV
TEV.docx


Administratíva a korešpondencia - PET
Z priloženého dokumentu si preštudujte pravidlá úpravy obchodných listov.
pravidla_upravy_obchodnych_a_uradnych_listov.pdf


INF - PODNIKAEĽ
Podľa priloženého vzoru urobte v programe excel dodací list.  Dodací list vytvorte na 10 položiek. Definujte vzorce. Využite inteligentné kopírovanie.
Prácu mi odovzdajte elektromicky na sosbanbb@gmail.com do 14.4.2020 - do predmetu uveďte INF_PRIEZVISKO_IIA
Ďakujem

II_A_PO_INF.xlsx


2.A_MZV_DZ.docx


2.A_HZT_ziskavanie_masa.docx


2A_PRT_RJV_velka_noc(1).odt


TRIEDNICKA HODINAbroken heartmail
2A-triednicka-hod-marec2020.docx


MAT
MAT_2A_ZADANIE_PROJEKTU.docx


2.Apod_ANJ_Global_issues_Natural_disasters.docx

2.Apod_ANJ_Natural_disasters.pdf


2A_ETV_NBV
prezentacia-velkej-noci.pdf


2.Apod_ANJ_Easter-meaning__traditions_vocabulary_and_tasks_to_do.docx