Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Študijný materiál - študenti tu nájdu podklady na samoštúdium

Učímenadiaľku.sk - ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV - Novinky & aktuality - informácie pre učiteľov, študentov a rodičov

Novinky

 • POZOR JE OBNOVENÉ PREZENČNÉ VYUČOVANIE PRE KONČIACE ROČNÍKY

  Milí študenti,

  minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. apríla 2021

  1. obnovuje školské vyučovanie v stredných školách v posledných ročníkoch
   V našej škole sa to týka tried:
   IV. A
   IV. B
   III. B odbor mäsiar
   II. C
   Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín v plnom rozsahu.
   PREZENĆNÉ VYUČOVANIE JE POVINNÉ PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV uvedených tried bez rozdielu.

  2. Školský internát sa neotvára.

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  od stredy 7.4.2021 sa prezenčne učia:

  • III. B odbor mäsiar - majú OVY
  • IV. B - St - Št majú teoretické vyučovanie - vyučovanie podľa normálneho rozvrhu hodín; v piatok
   OVY
  • IV. A - St - Št majú OVY a prax a pracujú na maturitných prácach
   Pia - vyučovanie podľa normálneho rozvrhu hodín

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov).

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  od pondelka 22.3.2021 týždeň sa prezenčne učia:

  • III. B odbor mäsiar - majú OVY
  • IV. B - Po - Št majú teoretické vyučovanie; v piatok OVY
  • IV. A

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov).

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  budúci týždeň sa prezenčne učí:

  • IV. A
  • IV. B - majú OVY

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov).

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

  ROZVRH PRE IV. A

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  budúci týždeň sa prezenčne učia:

  • III. B odbor mäsiar - majú OVY
  • IV. B - Po - Št majú teoretické vyučovanie; v piatok OVY
  • IV. A

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov).

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  budúci týždeň sa prezenčne učia:

  • III. B odbor mäsiar - majú OVY
  • IV. B - majú OVY
  • IV. A

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov).

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  po jarných prázdninách do školy nastupujú iba žiaci končiacich ročníkov.

  Ohľadom
  nástupu žiakov končiacich ročníkov do školy Vám oznamujeme nasledovné:

  Nástup do školy je možný len na základe otestovania sa žiaka a pri neplnoletých žiakoch aj jedného zákonného zástupcu žijúceho so žiakom v spoločnej domácnosti (platnosť testu 7 dní).

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov). Dokument nájdete v závere textu.

 • Milí študenti,

  pre žiakov IV. A triedy sme upravili rozvrh hodín.

  Vyučovanie od pondelka 22.2.2021 bude začínať o 8.00 hod a končiť bude 6 vyučovacou hodinou.

  Žiaci III. B - odbor mäsiar a IV. B majú odborný výcvik.

 • ISIC/EURO<26 akcia

  Vážení rodičia, milí žiaci!
  Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, s ktorým nakupujete lacnejšie, je teraz ešte výhodnejší.
  1. Vďaka preukazu máte nižšie ceny až v 600 rôznych e-shopoch.
  Viac na https://www.plnapenazenka.sk/isic
  2. S preukazom máte nekonečné dáta pre čety a sociálne siete + nekonečné hovory a sms/mms + ďalších 5GB dát za super cenu.
  Viac na https://isic.sk/pausalpreteba/

  Teraz akciová cena: nový preukaz ISIC/EURO26 09/2021 len za 12€
  Akciová cena platí len do 28.2.2021. Preukaz si pýtajte na svojej škole!

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  ohľadom uzavretia klasifikácie za 1. polrok školského roka 2020/21 Vám oznamujeme, že vedenie školy rozhodlo nasledovne:

  • známky sa uzatvárajú do piatku 29. januára 2021 do 12.00 hod;
  • v prípade, že žiak bude z opodstatneného dôvodu neklasifikovaný, po dohode s učiteľom daného predmetu si musí klasifikáciu ukončiť najneskôr do piatku 26. februára 2021 do 12.00 hod

  Veríme, že sa Vám podarí všetky povinnosti načas splniť a klasifikáciu si uzavrieť ešte v januári.

 • Milí študenti,

  keďže sa učíme dištančne už veľmi dlho, od pondelka 18.1.2021 nabiehame na normálne vyučovacie hodiny v trvaní 45 minút.

  Takže 0-tá hodina začína o 7.10 hod.

Kalendár