Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

https://www.facebook.com/podbanosomsos/

Študijný materiál - študenti tu nájdu podklady na samoštúdium

Učímenadiaľku.sk - ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV - Novinky & aktuality - informácie pre učiteľov, študentov a rodičov

Novinky

 • Vážení rodičia, milí študenti!
  Viete, že ...
  ✓ preukaz ISIC sa oplatí aj pri ONLINE nakupovaní?
  ✓ ak preukaz ISIC stále nemáte platný do 09/2022, dá sa to jednoducho vyriešiť?
  (info ako, nájdete v súbore ISIC ONLINE VIANOCE 12-2021)

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že od pondelka 17. mája 2021 JE OBNOVENÉ PREZENČNÉ VYUČOVANIE PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV.

  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín.

  Zákonný zástupca žiaka pri prvom nástupe žiaka do školy a pri každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) predkladá čestné vyhlásenie. Uvedené sa vzťahuje aj na plnoletého žiaka, ktorý predkladá čestné vyhlásenie sám za seba.

  Ubytovanie v školskom internáte bude možné v nedeľu 16. mája od 16.00 hod.

 • PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 3.5. 2021 POKRAČUJE LEN PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV

  V našej škole sa to tento týždeň týka tried:
  IV. A
  III. B odbor mäsiar - má odborný výcvik
  IV. B

  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín v plnom rozsahu.
  PREZENĆNÉ VYUČOVANIE JE POVINNÉ PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV uvedených tried bez rozdielu.

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  • Školský internát sa pre žiakov končiacich ročníkov OTVÁRA.
  • ubytovať sa môžete už v nedeľu od 17.00 hod
  • ubytovanie bude v izbách
 • Oznam pre študentov

  Vážení študenti, od 1.5.2021 do 31.5.2021 si môžete podávať žiadosti o ubytovanie v školskom internáte na školský rok 2021/22.

 • PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 26.4. 2021 POKRAČUJE LEN PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV

  V našej škole sa to tento týždeň týka tried:
  IV. A
  III. B odbor mäsiar
  IV. B - má odborný výcvik

  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín v plnom rozsahu.
  PREZENĆNÉ VYUČOVANIE JE POVINNÉ PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV uvedených tried bez rozdielu.

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov).

 • POZOR JE OBNOVENÉ PREZENČNÉ VYUČOVANIE PRE KONČIACE ROČNÍKY

  Milí študenti,

  minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. apríla 2021

  1. obnovuje školské vyučovanie v stredných školách v posledných ročníkoch
   V našej škole sa to týka tried:
   IV. A
   IV. B
   III. B odbor mäsiar
   II. C
   Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín v plnom rozsahu.
   PREZENĆNÉ VYUČOVANIE JE POVINNÉ PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV uvedených tried bez rozdielu.

  2. Školský internát sa neotvára.

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  od stredy 7.4.2021 sa prezenčne učia:

  • III. B odbor mäsiar - majú OVY
  • IV. B - St - Št majú teoretické vyučovanie - vyučovanie podľa normálneho rozvrhu hodín; v piatok
   OVY
  • IV. A - St - Št majú OVY a prax a pracujú na maturitných prácach
   Pia - vyučovanie podľa normálneho rozvrhu hodín

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov).

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  od pondelka 22.3.2021 týždeň sa prezenčne učia:

  • III. B odbor mäsiar - majú OVY
  • IV. B - Po - Št majú teoretické vyučovanie; v piatok OVY
  • IV. A

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov).

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  budúci týždeň sa prezenčne učí:

  • IV. A
  • IV. B - majú OVY

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov).

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

  ROZVRH PRE IV. A

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  budúci týždeň sa prezenčne učia:

  • III. B odbor mäsiar - majú OVY
  • IV. B - Po - Št majú teoretické vyučovanie; v piatok OVY
  • IV. A

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov).

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  budúci týždeň sa prezenčne učia:

  • III. B odbor mäsiar - majú OVY
  • IV. B - majú OVY
  • IV. A

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov).

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  po jarných prázdninách do školy nastupujú iba žiaci končiacich ročníkov.

  Ohľadom
  nástupu žiakov končiacich ročníkov do školy Vám oznamujeme nasledovné:

  Nástup do školy je možný len na základe otestovania sa žiaka a pri neplnoletých žiakoch aj jedného zákonného zástupcu žijúceho so žiakom v spoločnej domácnosti (platnosť testu 7 dní).

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov). Dokument nájdete v závere textu.

 • Milí študenti,

  pre žiakov IV. A triedy sme upravili rozvrh hodín.

  Vyučovanie od pondelka 22.2.2021 bude začínať o 8.00 hod a končiť bude 6 vyučovacou hodinou.

  Žiaci III. B - odbor mäsiar a IV. B majú odborný výcvik.

 • ISIC/EURO<26 akcia

  Vážení rodičia, milí žiaci!
  Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, s ktorým nakupujete lacnejšie, je teraz ešte výhodnejší.
  1. Vďaka preukazu máte nižšie ceny až v 600 rôznych e-shopoch.
  Viac na https://www.plnapenazenka.sk/isic
  2. S preukazom máte nekonečné dáta pre čety a sociálne siete + nekonečné hovory a sms/mms + ďalších 5GB dát za super cenu.
  Viac na https://isic.sk/pausalpreteba/

  Teraz akciová cena: nový preukaz ISIC/EURO26 09/2021 len za 12€
  Akciová cena platí len do 28.2.2021. Preukaz si pýtajte na svojej škole!

Kalendár