Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

https://www.facebook.com/podbanosomsos/

Študijný materiál - študenti tu nájdu podklady na samoštúdium

Učímenadiaľku.sk - ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV - Novinky & aktuality - informácie pre učiteľov, študentov a rodičov

Novinky

 • Informácie ohľadom používania Preukazu žiaka v pripravovanej integrovanej doprave v Banskobystrickom kraji s termínom spustenia 1.1.2024.

  1. Pre mestskú dopravu, dopravu v rámci ZSSK a prímestskú dopravu mimo BBSK sa nič nemení, svoju kartu Vaši študenti môžu používať presne tak, ako doteraz.
  2. V rámci prímestskej dopravy BBSK je pre správne použitie preukazu žiaka potrebné vykonať dva kroky:
   1. Vytvoriť si účet cestujúceho buď online cez eshop IDS BBSK, alebo osobne v zákazníckom centre IDS BBS
 • Milí študenti!

  Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<2 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

  Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10€ na www.objednaj-preukaz.sk. Pokiaľ tak spravíte ešte tento týždeň, môžete si zvoliť možnosť doručenia na školu a ušetriť na poštovnom.

  V prípade, že si známku objednáte neskôr, počas nasledujúcich týždňov (od 27.6.), známka vám bude doručená domov s kuriérskym poplatkom 3€.

  Objednajte si známku teraz a už budúci týždeň si ju môžete vyzdvihnúť na škole.

 • Vážení rodičia, milí študenti!

  Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

  Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:

  1. Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10€ na www.objednaj-preukaz.sk. Známka Vám bude doručená domov (poplatok za doručenie kuriérom je 3€) alebo do školy (kde si známku vyzdvihnete v nasledujúcom týždni po platbe podľa inštrukcie školy a bez poplatku za doručenie). Preukaz bude v databázach platný hneď, takže na online zľavy a v ISIC appke ho môžete používať okamžite po platbe. Je na Vás, akú možnosť doručenia si vyberiete.

 • Vážení rodičia, milí študenti!
  Viete, že ...
  ✓ preukaz ISIC sa oplatí aj pri ONLINE nakupovaní?
  ✓ ak preukaz ISIC stále nemáte platný do 09/2022, dá sa to jednoducho vyriešiť?
  (info ako, nájdete v súbore ISIC ONLINE VIANOCE 12-2021)

 • Zahraniční študenti, ktorí neboli počas vianočných prázdnim v zahraničí sa môžu vrátiť na školský internát v nedeľu 10. januára 2021 od 16.00 hod za splnenia jednej z nasledovných podmienok:

  • preukážu sa negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín
  • preukážu sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín a následne absolvujú päťdňovú karanténu v školskom internáte

  Návrat zahraničných študentov do školského internátu, ktorí sa vracajú na Slovensko zo zahraničia sa riadi platnými opatreniami a narideniami vlády SR a ÚVZ SR. Termín, čas a podmienky návratu včas oznámia a prekonzultujú s Ing. Ľudmilou Bojsovou.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  od pondelka 11. januára 2021 pokračujeme dištančnou formou výučby.

  Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

  Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  na základe usmernenia k hodnoteniu a klasifikácii prospechu žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 a na základe rozhodnutia pedagogickej rady upravujeme s platnosťou od 16.12.2020 klasifikáciu v prvom polroku zo známky na slovné hodnotenie absolvoval(a)/neabsolvoval(a) v týchto predmetoch:

  ADK – administratíva a korešpondencia

  CAD – cvičenia z administratívy korešpondencie

  TŠV – telesná a športová výchova

 • Milí študenti,

  dávame Vám do pozornosti nasledovné:
  Od zajtra 8.12.2020 platí, že ak sa žiak vopred alebo v priebehu dňa neospravedlní,
  že sa z opodstatneného dôvodu nezúčastnil na on-line hodine jeho neúčasť bude zapísaná v TK ako absencia. Ospravedlnenky posielajte triednemu učiteľovi.

  Ďakujeme za pochopenie

 • Vážení rodičia a milí študenti,

  oznamujeme Vám, že v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR (https://www.minedu.sk/data/att/17434.pdf) odborný výcvik v duálnom systéme a u zamestnávateľov môže naďalej prebiehať podľa momentálnej situácie u zamestnávateľa.
  Študentov, ktorých sa to týka budú informovať majstri odborného výcviku, resp. triedni učitelia.

  Odborný výcvik v priestoroch školy bude vykonávaný podľa možností dištančnou formou a bude posilnený po obnove vyučovania.

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  naším prvoradým cieľom je vytvoriť pre Vás podmienky, aby ste sa počas tejto náročnej situácie mohli naďalej plnohodotne vzdelávať.

  Dištančná forma vzdelávania žiakov školy bude realizovaná prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

  • prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage,

  • prostredníctvom sociálnych sietí (o tomto spôsobe komunikácie budú žiakov informovať jednotliví učitelia),

 • Žiaci si môžu vyzdvihnuť učebnice a osobné veci zo školského internátu podľa nasledovného harmonogramu:

  1 . ročník

  streda - 10. 00 - 12.00

  2. ročník

  streda - 13.00 - 15.00

  3. ročník

  štvrtok - 10. 00 - 12. 00

  4. ročník

  štvrtok - 13.00 - 15. 00

  V prípade potreby kontaktujte svojho vychovávateľa.

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  ako už iste viete, stredné školy od pondelka 12.10.2020 prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania.

  Platí to samozrejme aj pre odborný výcvik. Preto dnes necestujte na školský internát.

  Zajtra všetci zostaňte doma. O spôsobe výučby Vás budeme informovať.

 • Do konca septembra je vstup do školy a pohyb v interiéri školy možný len s rúškom.

  Od stredy 15.9.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

  Nezabudnite doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Žiaci, ktorí bývajú v miestach,, ktoré boli označené za červené zóny sú povinní informovať sa o aktuálnych opatreniach a nariadeniach obcí a príslušných regionálnych úradov verejného zdavotníctva.

  Buďte zodpovední, vyhýbajte sa hromadným podujatiam. V prípade, že ste sa vrátili domov a osobám žijúcim s Vami v jednej domácnosti bola nariadená karanténa, musíte v karanténe ostať aj Vy.

  Veríme, že sa v stredu všetci znova stretneme.

 • Žiaci môžu vstupovať do školy výlučne hlavným vchodom.

  Rodičom a cudzím osobám je vstup do školy zakázaný.

  Vstup do školy a pohyb v interiéri školy je možný len s rúškom.

  Z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení bude pri vstupe do školy vykonávaný ranný filter (meranie teploty). Ranný filter sa vzťahuje aj na žiakov ubytovaných v školskom internáte. Pripravená je aj dezinfekcia rúk.

  Od 2.9.2020 prebieha riadne školské vyučovanie podľa rozvrhu.

  Od pondelka 7.9.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa upraveného rozvrhu (skrátené vyučovacie hodiny). Vyučovanie bude začínať od 8.00 hod - prvou vyučovacou hodinou.

 • Študenti ubytovní v školskom internáte sa môžu ubytovať v utorok 1. septembra 2020 od 16.00 hod.

  Vstup im bude umožnený cez vchod A. Pri vstupe im bude zmeraná teplota. Zároveň musia odovzdať tlačivo, ktoré je zákonný zástupca povinný predložiť pri prvom nástupe do školy/školského internátu (tlačivo nájdete na stránke školy nižšie).

  Rodičom a iným sprevádzajúcim osobám je vstup do školského internátu zakázaný.

Kalendár