Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

 • ISIC ONLINE VIANOCE 12-2021

  Vážení rodičia, milí študenti!
  Viete, že ...
  ✓ preukaz ISIC sa oplatí aj pri ONLINE nakupovaní?
  ✓ ak preukaz ISIC stále nemáte platný do 09/2022, dá sa to jednoducho vyriešiť?
  (info ako, nájdete v súbore ISIC ONLINE VIANOCE 12-2021)

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • PREZENČNÉ VYUČOVANIE JE OBNOVENÉ PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že od pondelka 17. mája 2021 JE OBNOVENÉ PREZENČNÉ VYUČOVANIE PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV.

  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. 

  Zákonný zástupca žiaka pri prvom nástupe žiaka do školy a pri každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) predkladá čestné vyhlásenie. Uvedené sa vzťahuje aj na plnoletého žiaka, ktorý predkladá čestné vyhlásenie sám za seba.

  Ubytovanie v školskom internáte bude možné v nedeľu 16. mája  od 16.00 hod.

  V prípade, že sa v ŠI neubytujete v nedeľu, môžete sa ubytovať v pondelok pred alebo po vyučovaní.

   

  PRÍLOHY:

  Cestne_prehlasenie_ZZ_NEPLNOLETEHO_ZIAKA.docx

  Vyhlasenie_PLNOLETEHO_ZIAKA.docx

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 3.5. 2021

  PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 3.5. 2021 POKRAČUJE LEN PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV

   

  V našej škole sa to tento týždeň týka tried:
  IV. A
  III. B odbor mäsiar - má odborný výcvik
  IV. B 

  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín v plnom rozsahu.
  PREZENĆNÉ VYUČOVANIE JE POVINNÉ PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV uvedených tried bez rozdielu.

   

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  • Školský internát sa  pre žiakov končiacich ročníkov OTVÁRA.
  • ubytovať sa môžete už v nedeľu od 17.00 hod
  • ubytovanie bude v izbách po 1 žiakovi

  V PONDELOK - z dôvodu konania prijímacích skúšok je rozvrh upravený.

 • Školský internát

  Oznam pre študentov

  Vážení študenti, od 1.5.2021 do 31.5.2021 si môžete podávať žiadosti o ubytovanie v školskom internáte na školský rok 2021/22.

 • PREZENČNÉ VYUČOVANIE PRE KONČIACE ROČNÍKY

  PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 26.4. 2021 POKRAČUJE LEN PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV

   

  V našej škole sa to tento týždeň týka tried:
  IV. A
  III. B odbor mäsiar
  IV. B - má odborný výcvik

  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín v plnom rozsahu.
  PREZENĆNÉ VYUČOVANIE JE POVINNÉ PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV uvedených tried bez rozdielu.

   

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov).

  Na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

   

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  • Školský internát sa  pre žiakov končiacich ročníkov OTVÁRA.
  • ubytovať sa môžete už v nedeľu od 17.00 hod
  • ubytovanie bude v izbách po 1 žiakovi
  • pri nástupe do internátu sa musíte preukázať negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením

   

 • JE OBNOVENÉ PREZENČNÉ VYUČOVANIE  PRE KONČIACE ROČNÍKY

   

  POZOR JE OBNOVENÉ PREZENČNÉ VYUČOVANIE               PRE KONČIACE ROČNÍKY

  Milí študenti,

  minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. apríla 2021

  1. obnovuje školské vyučovanie v  stredných školách v posledných ročníkoch
   V našej škole sa to týka tried:
   IV. A
   IV. B
   III. B odbor mäsiar
   II. C
   Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín v plnom rozsahu.
   PREZENĆNÉ VYUČOVANIE JE POVINNÉ PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV uvedených tried bez rozdielu.

  2. Školský internát sa neotvára.

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov). 

 • VYUČOVANIE OD STREDY 7.4.2021

  Vážení rodičia, milí študenti,

  od stredy 7.4.2021 sa prezenčne učia:

  • III. B odbor mäsiar - majú OVY 
  • IV. B - St - Št majú teoretické vyučovanie - vyučovanie podľa normálneho rozvrhu hodín; v piatok
              OVY
  • IV. A - St - Št majú OVY a prax a pracujú na maturitných prácach
              Pia - vyučovanie podľa normálneho rozvrhu hodín

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov). 

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

 • VYUČOVANIE OD PONDELKA 22.3.2021

  Vážení rodičia, milí študenti,

  od pondelka 22.3.2021 týždeň sa prezenčne učia:

  • III. B odbor mäsiar - majú OVY 
  • IV. B - Po - Št majú teoretické vyučovanie; v piatok OVY
  • IV. A

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov). 

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska
   

  ROZVRH HODÍN:

 • VYUČOVANIE OD PONDELKA 15.3.2021

  Vážení rodičia, milí študenti,

  budúci týždeň sa prezenčne učí:

  • IV. A
  • IV. B - majú OVY

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov). 

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

  ROZVRH PRE IV. A

 • VYUČOVANIE OD 8. 3. 2021

  Vážení rodičia, milí študenti,

  budúci týždeň sa prezenčne učia:

  • III. B odbor mäsiar - majú OVY 
  • IV. B - Po - Št majú teoretické vyučovanie; v piatok OVY
  • IV. A

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov). 

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

  ROZVRH PRE IV. A

 • Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022
 • VYUČOVANIE od 1. 3. 2021

  Vážení rodičia, milí študenti,

  budúci týždeň sa prezenčne učia:

  • III. B odbor mäsiar - majú OVY 
  • IV. B - majú OVY
  • IV. A

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom (platnosť testu 7 dní) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov). 

   

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

   

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

 • OZNAM - NÁSTUP do školy po jarných prázdninách

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  po jarných prázdninách do školy nastupujú iba žiaci končiacich ročníkov.

  Ohľadom
  nástupu žiakov končiacich ročníkov do školy Vám oznamujeme nasledovné:

  Nástup do školy je možný len na základe otestovania sa žiaka a pri neplnoletých žiakoch aj jedného zákonného zástupcu žijúceho so žiakom v spoločnej domácnosti (platnosť testu 7 dní).

  Žiak sa pri nástupe preukáže negatívnym testom a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov). Dokument nájdete v závere textu.

  Nástup do školy od pondelka 22. februára platí teda pre žiakov:

  IV. A triedy - vyučovanie bude prebiehať podľa mierne upraveného rozvrhu hodín

  III. B - odbor mäsiar a IV. B triedy - žiaci týchto tried budú mať odborný výcvik

  Vyučovanie bude prebiehať od prvej po šiestu vyučovaciu hodinu.

   

  Ďalej Vám oznamujeme, že:

  1. školský internát sa NEOTVÁRA

  2. na otestovanie využite ktorékoľvek MOM v blízkosti svojho bydliska

   

  Tlačivá, ktoré je potrebné priniesť pri nástupe do školy sme Vám poslali aj ako prílohu odoslanej správy cez EduPage.

 • OZNAM - UPRAVENÝ rozvrh hodín pre žiakov IV. A triedy

  Milí študenti,

  pre žiakov IV. A triedy sme upravili rozvrh hodín.

  Vyučovanie od pondelka 22.2.2021 bude začínať o 8.00 hod a končiť bude 6 vyučovacou hodinou.

  Žiaci III. B - odbor mäsiar a IV. B majú odborný výcvik.

 • ISIC/EURO<26 akcia

  ISIC/EURO<26 akcia

  Vážení rodičia, milí žiaci!
  Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, s ktorým nakupujete lacnejšie, je teraz ešte výhodnejší.
  1. Vďaka preukazu máte nižšie ceny až v 600 rôznych e-shopoch.
  Viac na https://www.plnapenazenka.sk/isic
  2. S preukazom máte nekonečné dáta pre čety a sociálne siete + nekonečné hovory a sms/mms + ďalších 5GB dát za super cenu.
  Viac na https://isic.sk/pausalpreteba/

  Teraz akciová cena: nový preukaz ISIC/EURO26 09/2021 len za 12€
  Akciová cena platí len do 28.2.2021. Preukaz si pýtajte na svojej škole!

  Akcia aj pre tých, čo už preukaz majú!
  Kto už má preukaz, ale nemá na ňom aktuálnu platnosť 09/2021, získa teraz novú predlžujúcu známku ISIC 09/2021 a poštovné má ZADARMO. Ušetrite až 3€!
  Známku ISIC 09/2021 si objednajte jednoducho online na www.objednaj-preukaz.sk, pri nákupe zadajte kupón poslatzadarmo a za doručenie neplatíte – príde Vám Slovenskou poštou domov.
  Akcia poštovné ZADARMO platí do 28.2.2021. Neváhajte

   

 • UZAVRETIE KLASIFIKÁCIE V 1. polroku

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  ohľadom uzavretia klasifikácie za 1. polrok školského roka 2020/21 Vám oznamujeme, že vedenie školy rozhodlo nasledovne:

  • známky sa uzatvárajú do piatku 29. januára 2021 do 12.00 hod;
  • v prípade, že žiak bude z opodstatneného dôvodu neklasifikovaný, po dohode s učiteľom daného predmetu si musí klasifikáciu ukončiť najneskôr do piatku 26. februára 2021 do 12.00 hod

  Veríme, že sa Vám podarí všetky povinnosti načas splniť a klasifikáciu si uzavrieť ešte v januári.

 • ROZVRH HODÍN OD PONDELKA 18.1.2021

  Milí študenti,

  keďže sa učíme dištančne už veľmi dlho, od pondelka 18.1.2021 nabiehame na normálne vyučovacie hodiny v trvaní 45 minút.

  Takže 0-tá hodina začína o 7.10 hod.

   

 • Návrat zahraničných študentov do školského internátu

  Zahraniční študenti, ktorí neboli počas vianočných prázdnim v zahraničí sa môžu vrátiť na školský internát v nedeľu 10. januára 2021 od 16.00 hod za splnenia jednej z nasledovných podmienok:

  • preukážu sa negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín
  • preukážu sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín a následne absolvujú päťdňovú karanténu v školskom internáte

  Návrat zahraničných študentov do školského internátu, ktorí sa vracajú na Slovensko zo zahraničia sa riadi platnými opatreniami a narideniami vlády SR a ÚVZ SR. Termín, čas a podmienky návratu včas oznámia a prekonzultujú s Ing. Ľudmilou Bojsovou.

  Povinnosti pri vstupe na Slovensko z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska

  Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko alebo Švajčiarsko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.

  Izolácia sa končí:

  1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
  2. pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
  3. u detí do 10 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

  !Upozornenie

  Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb.

   

  Aký je postup?

  1. najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať nawebe http://korona.gov.sk/ehranica,
  2. bezprostredne po vstupe na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky
   1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
   2. v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
   3. osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
  3. počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
  4. podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení;