Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

3. B trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 3.B

3.B_anglictina_temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula.docx


3.B_chémia_spoznámkovať z knihy biochémia tému_enzýmy

3.B_cvicenia z chemie_stanovenie lepku_vyprat doma z muky lepok a zistit jeho vlastnosti, tak ako sme to robili v laboraróriu-odfotit a poslat na email_zuzkapekarova@gmail.com


3.B_TEC_1.doc

3.B_TEC_2.doc


3. B,_ 4. B_preštudovať, vypracovať

http://rsov.sk/wp-content/uploads/2017/01/31-PZ-2978-H_3r.pdf  


SJL
1. Zopakovať : Charakteristika lit. medzi vojnami; E.M.Remarque: Na západe nič nové; R.Rolland: Peter a Lucia. 2. Spoznámkovať život a dielo E. Hemingway: román Zbohom zbraniam. 3. Prečítať ukážky z čítanky a spraviť do zošita stručnú osnovu. 4. To isté - česká lit. J. Hašek: román Osudy dobrého vojáka Švejka...


TEC
zostavte 10 testovych otazok na vybrate temy z I,ll,lll.roc.


III_B_MATEMATIKA.docx


3.B_STE_1.doc


2_B_a_3.B_STE_Miesanie_farieb.doc

OZDOBY_3.B_TEC_a_STE.doc

SPECIaLNE_HMOTY_3.B_TEC.doc


3.B_OBN__Nova_vlada.docx

3.Bma_EKO_Podnikanie.docx


TEC: lll.B. zopakovat temy na zaverecne skusky  

technol. cinnosti pri porazke HZ

Delenie hov. brav. pred vykostovanim

Technol cinnosti pri vyrobe MV a pouzivane stroje 

Fazy zrenia mäsa vediet vysvetlit

Zopakovat bielkoviny mäsa


SJL - Študenti, sledujte televízny program Trojka. Každý deň o 9.30 vysielajú sfilmované diela autorov, ktorých diela sme už prebrali a ktoré ešte preberať budeme. Je to pre vás výborná pomoc. Neskôr vám zadám úlohu vypracovať referát o určitom diele. 


TRENE_HMOTY_3.B_TEC_4.doc


CHE
roztoky_pripravte si domácu dezinfekciu pomocou priloženej tabuľky
Tabulka_riedenia_100_ml_etanolu_vodou.docx


Senzoricke_hodnotenie_3._B.docx


TEV
TEV.docx


MAT - druhé  zadanie
MAT_B_2zadanie.docx


Smotana_Studijny_text_CKT_na_stranke.doc


Temy_na_ZS_masiar.docx


3.B_anglictina_temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula(1).docx


NIK nechcel dostať 1?


MAT - opakovanie
do 25.4. si zopakujtre a urobte poznámky do zošitov podľa priloženej prezentácie
LINEARNE__ROVNICE.pptx


2B_3B_TEC_charakter_sur.docx

TEC_2B_3B_Med.doc

PERNIKOVEHO_CESTA.doc

SPRACOVANIE_PERNIKOVEHO_CESTA.pdf


Odborný výcvik odbor pekár-cukrár - triedy 2.B a 3.B

Vyberte si   jeden  z cukrárskych   výrobkov  vyrábaných v školskej cukrárni,

upečte ho, napíšte postup výroby, hotový výrobok a seba odfoťte a pošlite na  mail 

cukrarensos@gmail.com do 1.6.2020.


SJL
SJL_3A_3B.odt


Mäsiari
TEC: vypracovať ako prípravu a jednu podrobne vypracovanú otázku,   poslať na : feldof@gmail.com -   poslednú z ekonomiky len orientačne 
ZS_ustna_cast_masiar_2019.docx


Preštudovať
Pozor_na_pat_dni_stare_cestoviny_alebo_ryzu.docx


3.B_anglictina_temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula(2).docx


MAT - úlohy len pre mäsiarov,

Chalani, aj Vy ako učni musíte mať ukončené štúdium do 7.5.2020
Takže, aby som Vám mohla uzavrieť známku z matematiky, urýchlene, najneskôr do 3.5.2020 mi pošlete na email sosbanbb@gmail.com úlohy zadané v dokumnete nižšie.
Ak by ste úlohy neodovzdali, budete musieť byť neklasifikovaní.

III_B_MATEMATIKA_MASIARI_ZAVER.docx


MAT - úlohy na odovzdanie pre cukrár, pekár, kuchár
III_B_MATEMATIKA_ULOHY_CU_PE_KU.docx


OZDOBY_A.doc


OZNAM O UKONČENÍ ŠTÚDIA PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV - Mäsiarov

Milí študenti,

na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.

Klasifikáciu za druhý polrok v školskom roku 2019/2020 je potrebné uzavrieť si do 4.5.2020. V prípade, že by ste boli neklasifikovaní, termín na náhradnú klasifikáciu bol určený na 5.5. a 6.5. 2020. O spôsobe a čase vykonania náhradnej klasifikácie Vás bude informovať triedny učiteľ.


Oznam.doc


SJL_ mäasiari SÚRNE

DU_SJL_MASIARI_SURNE.odt


SJL

SJL_3B.odt


OZDOBY_Z_karamelu.doc

PL_Ozdoby_z_vizovickeho_cesta.doc

Postup_pripravy_praliniek_s_ulohou_3.B.doc


SUR
3.B_Pochutiny_prestudovat.docx


SJL
SJL_UPOZORNENIE.odt


3.B_anglictina_temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula(3).docx


OZNAM_2_pre_3.B.doc


3B_OZDOBY_A.doc


3.B_anglictina_temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula(4).docx


3.B_OBN__Kriminalita_mladeze.docx


MAT
Do 7.5. mal každý odovzdať 3 úlohy.

Figová, Bariová, Frodrichová, Jasenská – odovzdané 2 úlohy
Garbarčíková, Kyndyiuk, Helexová, Papcun, Sekerešová  - odovzdaná 1 úloha
Poliak – žiadna úloha – ak neodovzdá, bude neklasifikovaný

Tlembeutova, Pipichová - – žiadna úloha – ak neodovzdá, bude neklasifikovaná

Ešte skontrolujem odovzdané projekty v škole - to bola jedna z úloh


studijny_text_a_uloha_pre_3.B_z_pek._tech_a_STZ.doc


Milí  študenti, žiadam vás o vypracovanie a zaslanie zadaných úloh na adresu:  janka.bambuchova@centrum.sk   

SUROVINY  III.B        cukrár, pekár; cukrár, kuchár  

1.       OVOCIE – zloženie, rozdelenie, konzervovanie a výrobky z ovocia
2.       ORECHY – charakterizovať jednotlivé druhy orechov, skladovanie a ich využitie v cukrárstve 
3.       MAK – charkteristika, zloženie, využitie v cukrárstve  

STROJE  A ZARIADENIA  III.B    cukrár, kuchár  

1.       KONVEKTOMATY – charakteristika, využitie pri práci kuchára
2.       MIKROVLNNÉ  RÚRY, TURBOMIXÉRY – charakteristika, napíš svoj názor na ich využitie   

TERMÍN: do 16.6.2020  


OZNAM 3.B

Oznam_3.B.doc