Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

4. B trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 4.B

SJL - Zopakovať spoločenské podmienky po roku 1945;         zopakovať predstaviteĺov svetovej lit.po roku 1945: Styron, Heller.  Urobiť stručnú osnovu z ukážok z čítanky pre tretí ročník: Styron: Sofiina voĺba; Solženicyn-podĺa typu čítanky,aká ukážka v čítanke je. Spoznámkovať informácie o autorovi a jeho tvorbe.


4. B_suroviny_chemické látky v cukrárskej výrobe_spoznámkovať. 


4. B_aplikovaná chémia_vitamíny_opakovať_kto nedal referát poslať na môj email_zuzkapekarova@gmail.com


4B_anglictina_skusobnytest.docx


3. B,_ 4. B_preštudovať, vypracovať

http://rsov.sk/wp-content/uploads/2017/01/31-PZ-2978-H_3r.pdf  


2. C_4.B_opakovanie_hormóny_endokrinná sústava


Endokrinna_sustava.docx


4.B_CKT__STE.doc


4.B_EKO_Banky__Platobny_styk.docx


SJL - Študenti, sledujte televízny program Trojka. Každý deň o 9.30 vysielajú sfilmované diela autorov, ktorých diela sme už prebrali a ktoré ešte preberať budeme. Je to pre vás výborná pomoc. Neskôr vám zadám úlohu vypracovať referát o určitom diele. 


CHE
roztoky_pripravte si domácu dezinfekciu pomocou priloženej tabuľky
Tabulka_riedenia_100_ml_etanolu_vodou.docx


TEV
TEV.docx


4.B_anglictina_pocitatelne_nepocitatelne_podstatne_mena.docx


Odborný  výcvik, odbor pekár cukrár 

Prepočítajte suroviny pek. a cukr. výrobkov podľa normy, rozdeľte suroviny na jednotlivé pracovné operácie, vypočítajte váhu surového rezu pri pekárskych výrobkoch a vypracujte technologický postup výroby výrobkov. Vypracované úlohy posielajte na mail - soucikz@gmail.com 

normy_cukarske.xlsx

normy__pekarske.docx


SJL
SJL_IVB.odt


Oznam_4.B.doc


OZNAM O UKONČENÍ ŠTÚDIA PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV

Milí študenti,

na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.

Klasifikáciu za druhý polrok v školskom roku 2019/2020 je potrebné uzavrieť si do 4.5.2020. V prípade, že by ste boli neklasifikovaní, termín na náhradnú klasifikáciu bol určený na 5.5. a 6.5. 2020. O spôsobe a čase vykonania náhradnej klasifikácie Vás bude informovať triedny učiteľ.


SJL
žiaci :  B.Resutíková a M.Majer neodovzdali ani jednu vypracovanú úlohu zo slovenského jazyka a literatúry. Dátum odoslania úlohy ste mali do 27.4.2020. Pokiaľ mi nepošlete vypracovanú úlohu z posledného zadania do 3.5.2020, budem vás hodnotiť ako - neklasifikovaný.