Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

4. D trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 4.D

IV. D, SJL - zopakovať všetky slohové útvary: beletrizovaný životopis, umelecký opis, charakteristiku, úvahu, diskusný príspevok, literárny referát, slávnostný prejav, rozprávanie

- zopakovať všetky povinné literárne diela
- zopakovať všetko jazykové učivo
- zopakovať celú teóriu literatúry


IV. D, 2 NJ
- naučiť sa slovíčka - 16. lekcia, 1. časť
- urobiť cvičenia II., IV./83
- precvičovať si maturitné testy na internete


4.D_ANJ_Comparison_-_porovnavanie.docx


Marketingove_nastroje.odt


4.D_ANJ_Neurcite_zamena.docx


REG.docx


IV.D_Zakladne_povinnosti_sprievodcu_pocas_zajazdu.odt


IV_D_Marketingove_nastroj1.odt


4.D_MRCR_konverzacie_v_AJ_temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula.docx


4D_skupina2_nemčina_um zu
AA.docx


4D_skupina2_KAJ_komunikacia.docx


4D_skupina2_nemcina_vyucujuca_Bojsova.docx


IV.D_PRN_1.docx


IV_D_MATEMATIKA.docx


IV_A_D_Odborny_vycvik_Aplikovana_informatika.docx


4.D_EKO_EPR_Opakovanie.docx


IV.D_MKT_1.docx


IV.D - UCT: opakovať všetky účt. triedy 0,1,2,3,5,6, výsledok hospodár., tiež jedoduché účt. - teóriu


4D_skupina2_KAJ_Massmedia_vyucujuca_Bojsova.docx


SJL - pravidelne sledovať zdramatizované literárne diela na TV 3 v dopoludňajších hodinách; zopakovať všetky prebrané diela zo slovenskej prózy a drámy po roku 1945


2 Nj - robiť internetové cvičenia na stránke klett.cz online cviceni - Direkt 2 neu, 11. - 15. lekcia


4.D_ANJ_REVISION_-_OPAKOVANIE.docx


4.D_ANJ_Reading__phrasal_verbs__vocabulary.docx


IV_D_QVC.odt


ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC
Záverečné maturitné práce odovzdajú študenti v elektronickej podobe svojmu vedúcemu práce do 8.4.2020. Tlačenú verziu práce odovzdajú podľa usmernenia po obnovení výučby.

Prezentácie na obhajobu sú študenti povinní odovzdať v elektronickej podobe do 17.4.020 na kontrolu vedúcemu práce.


REG._NAROD._IV_D__cast_2.docx


Odborný výcvik - aplikovaná informatika
Práce mi pošlite na email sosbanbb@gmail.com najneskôr do 8.4.2020
V prípade, že chcete urobiť úpravy pred oficiálnym odovzdaním práce, treba ich poslať na kontrolu skôr.


4.D_ANJ_Homophones.pdf

4.D_ANJ_Speculating_about_the_past.docx


Jednoduche_uctovnictvo.pdf

pokyn_k_JU.odt


IV. D SJL - naďalej pravidelne sledovať zdramatizované literárne diela na TV 3

                - tematické okruhy na maturitné skúšky
IV_D_SJL.docx


IV. D 2 NJ - napísať a naučiť sa slovíčka zo 16. lekcie. 2. časť
16._lekcia_Direkt_neu_2_2._polovica.docx


4.D.EKO_EPR_Opakovanie.docx


4D_KAJ_Homework_Communication_vyucujuca_Bojsova.docx

4D_KAJ_Homework_Massmedia_vyucujuca_Bojsova.docx


IV.D._MKT_2.docx


4.D_ANJ_A_day_in_my_life_during_the_quarantine.docx

4.D_ANJ_Indirect_questions.docx


4D_USP_Uloha.docx


TEV
TEV.docx


MAT
vypracované referáty (nie žiadne múdrosti, tak aby to každy spolužiak pochopil + samozrejjme príklady na riešenie) a vypočítané príklady čo som Vám zadala (napr. prefotené zo zošita, vložte ako obrázok do Wordu) odovzdať emailom na sosbanbb@gmail.com do 14.4.2020 - do predmetu uveďte MAT_PRIEZVISKO_IVD
Ďakujem


IV.D._MKT_3.docx


Odborný výcvik Aplikovaná informatika - nezabudnite do určených termínov odovzdať emailom maturitné práce a prezentácie na obhajobu.


4.D_ANJ_Test_Unit_6_odoslat_do_polnoci.docx


4.Dskupina2_nemcina_uloha_vyucujuca_Bojsova.docx


SJL- naučiť sa maturitné zadania 1 - 5


2NJ - dobrať zvyšnú gramatiku - str. 82; dorobiť cvičenia - str. 83


4.D_ANJ_Easter-meaning__traditions_vocabulary_and_tasks.docx

4.D_ANJ_Relationships.docx

4.D_ANJ_Three_part_phrasal_verbs.pdf


IV.D._PRN_2.docx


STUD._____MAT.____REG._NAROD._IV_D__cast_3.docx


IV.D._MKT_4.docx


4.D_MRCR_konverzacie_v_AJ_temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula(1).docx


NIK nechcel dostať 1?


4.D_ANJ_Test_Unit_6_ANSWER_KEY.docx


SJL - naučiť sa maturitné zadania 6 - 15


2 NJ - urobiť cvičenia 1/ 74, 1,2,3/202; preložiť texty 7/76


IV.D._PRN_3.docx


4.D_ANJ_Online_dating_and_recent_research_vocabulary_and_reading.docx


INFORMATIKA a MATEMATIKA   niektorí z Vás neposlali zadané úlohy.

  • referáty z matematiky
  • prezentáciu na obhajobu maturitnej práce - Bartošová, Janovec, Melichová, Murgašová, Pavlovová, Vlček
    PROSÍM URÝCHLene ODOVZDAŤ

REG
STUD.__MAT.__REG._NAROD._IV_D__cast_4.docx


PRN, MKT
IV.D_MKT__PRN.docx


SJL

Milí maturanti, keďže klasické maturity nebudú, zasielam Vám 15 problémových otázok z opakovania literatúry. Ich vyriešenie ohodnotím a výslednou známkou uzavriem 2. polrok 4. ročníka. Čakám Vaše odpovede do 1. 5. 2020 na moju mailovú adresu ivanova.bb@ gmail.com
IV_D_Opakovanie_uciva_literatura_2._polrok_4._rocnik.docx


V otázkach 12, 14 a 15 menujte len slovenské diela a atorov prózy či drámy po roku 1945.

 


INFORMATIKA

Daniela, stále nemám prezentáciu od Teba. Uzatvárame známky. Tak prosím urýchlene poslať. V pondelok 27.4. do 12.00 hod. Ďakujem


2 NJ - Milí maturanti, posielam Vám v prílohe 10 otázok s témou oblečenie a s gramatikou  - stupňovanie prídavných mien. Zašlite mi odpovede na ne do 2. 5. 2020 na moju mailovú adresu ivanova.bb@ gmail.com. Budú slúžiť ako podklad ku koncoročnej klasifikácii.
Otazky_na_opakovanie_2._polroku_4._rocnik_Nj.docx


4.D_MRCR_konverzacie_v_AJ_temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula(2).docx


4D_NEMCINA_TESTIK_vyucujuca_Bojsova_do1.5.2020.docx


4.D_EKO_EPR_Otazky_a_odpovede.docx


UCT_Testik_pre_IV.Dodt.odt


OZNAM O UKONČENÍ ŠTÚDIA PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV

Milí študenti,

na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.

Klasifikáciu za druhý polrok v školskom roku 2019/2020 je potrebné uzavrieť si do 4.5.2020. V prípade, že by ste boli neklasifikovaní, termín na náhradnú klasifikáciu bol určený na 5.5. a 6.5. 2020. O spôsobe a čase vykonania náhradnej klasifikácie Vás bude informovať triedny učiteľ.


Oznam_pre_IV.Dodt.odt


Link na stiahnutie posledných čísiel aktuálneho ročníka časopisov Friendship, Hello!, Hurra!  a  Hello Kids!.

http://www.flp.sk/friendship/activities
http://www.flp.sk/hello/activities

Časopisy na stiahnutie

ONLINE - na stiahnutie Friendship

ONLINE - na stiahnutie HELLO!

ONLINE - na stiahnutie Hurra!

ONLINE - na stiahnutie Hello Kids!


IV.D_MMR_PRN_odpovede.docx


MATEMATIKA
nie všetci máte splnené úlohy. V pondelok sa uzatvárajú známky. Janko Mlynarčík - ako jediný si mi neposlal príklady


Milí absolventi,

blahoželám Vám k dosiahnutým výsledkom. Škoda, že sme sa nemohli v závere štúdia stretnúť osobne. Veľmi rada som k Vám chodila a tešila som sa na Vaše maturitné odpovede, ktoré by boli bývali určite vynikajúce.

Želám Vám na ďalšej ceste hlavne pevné zdravie, šťastie v osobnom i pracovnom živote.

Poteší ma, ak vo voľných chvíľach siahnete po nejakej z kníh, o ktorých sme si rozprávali.

 

Srdečne zdraví

A. Ivanová.


heartGRATULUJJEME K UKONČENIU ŠTÚDIAheart