Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

1. D trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 1.D

1.D_ANJ_Film_review.docxI.D, 2NJ
- pripraviť si tému FAMILIE písomne, naučiť sa ju naspamäť
- dokončiť simulačné testy


1.D_ANJ_The_Oscars.docx


1.D_ANJ_Comparison2.docx


DEJEPIS_I.D.docx

1_AD_matemtika_(1).docx


1D_skupina1_nemčina_pracovnýlist
Vytlačiť alebo prepísať správne vety do zošita.


1D_INF - precvičiť MS EXCEL - formát buniek, funkcie, graf


1.D_MRCR_anglictina__temy_na_domacu_pripravu_vyucujuci_Cibula.docx


I_D_ASL_Spolocensko.odt


1.D_ANJ_Stunts.docx
1.D_ANJ_WB_and_Online_practice.docx


1D_skupina1_nemcina_cvicenia.docx


SJL
1. Zopakovať: Slovná zásoba, slovníky, osnova. 2. Zopakovať literárne obdobie: Barok- H.Gavlovič, J.A.Komenský. 3. Z učebnice literatúry spoznámkovať : Klasicizmus- znaky, charakteristika spoločenského obdobia. 3. Spoznámkovať údaje z učebnice lit. o francúzskom predstaviteľovi: J.B.P.Moliére a prečítať z čítanky ukážku dramatického diela: Lakomec. Po prečítaní urobiť krátku osnovu z ukážky do zošita z literatúry.


I_D_TSF_Sluzby_v_zeleznicnej_doprave.odt


Administrativa_a_korespondencia.docx


1.D_EKO_Nezamestnanost.docx

1.D_OBN_Soc.triedy_a_nerovnost.docx


NBV_1.A__1.D_1.B.doc


Kurz SJ - dokončiť individuálne 5. lekciu Krížom krážom, urobiť individuálne texty a cvičenia zo 6. a 7. lekcie; pre kontrolu použiť kľúč správnosti - vzadu v učebnici


2 Nj - robiť internetové cvičenia na stránke klett.cz online cviceni - Direkt 1  neu, 1 - 3. lekcia


I_D_BIOLOGIA.docx


1.D_ANJ_Fast_car_vocabulary_song_lyrics.docx


1.D_ANJ_Film_review(1).docx


DEJEPIS_I.D_cast_2.docx


1.D_ANJ_Cinema_questionnaire.pdf

1.D_ANJ_Me_and_cinema.docx


Úloha 1.D - Vypracované prosím poslať na mail ludka.bojsova@gmail.com

1D_nemcina_cvicenia_vyucujuca_Bojsova.docx


SJL - Študenti, sledujte televízny program Trojka. Každý deň o 9.30 vysielajú sfilmované diela autorov, ktorých diela sme už prebrali a ktoré ešte preberať budeme. Je to pre vás výborná pomoc. Neskôr vám zadám úlohu vypracovať referát o určitom diele. 


NBV_1.A_D_B_2.doc


1.D_ANJ_Revision-opakovanie.docx


I. D - Kurz SJ - urobiť individuálne cvičenia a texty - 8., 9., 10. lekcia - A1; pre kontrolu použiť kľúč vzadu v učebnici


I. D 2 NJ - napísať a naučiť sa slovíčka z celej 4. lekcie
Direkt_neu_4._lekcia.docx


MAT
MAT_1AD.docx


1.D_OBN__Vplyv_majetku_na_sposob_zivota_ludi.docx

1.D-EKO_Inflacia.docx


ETV__1._A__D__B_.doc


1.D_ANJ_Revision_2_and_3.docx


1.D_ANJ_Revision_4.docx


TEV
TEV.docx


Administratíva a korešpondencia
Pokračujte v nácviku ďalších písmen a číslic.
Na nácvik využite on-line texty na stránkach:
https://www.strojopisonline.sk/nacvik
https://www.typingstudy.com/sk-slovak-1/lesson/1
Nezabudnite že na stráke https://www.typingstudy.com sú na hry, pomocou ktorých si viete precvičiť prstoklad.
Tento týždeň (do 5.4.2020) sa zamerajte na nácvik číslic 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 (lekcia 21)


I. D Kurz slovenského jazyka - zopakovať celú časť A1 Krížom krážom; nabudúce zasielam test.


I. D 2NJ - osvojiť si gramatiku zo 4. lekcie - str. 44


I.D - GOR: Spracujete formou prezentácie, alebo aj vo Worde tému: Turistické tematické cesty na Slovensku , napr.
Barborská cesta, ... (termín: do 20. apríla 2020 do 18,00 hod. poslať na adresu: vlckoeva@gmail.com)

I.D - SLK: Spoločenský protokol, alebo etiketa, alebo čo sa sluší a čo nie! zdroj: internet
Slušné správanie v reštaurácii, na spoločenských podujatiach, podávanie rúk, pozdravy, ... (po Veľkej noci budú zverejnené  otázky).


1.D_ANJ__Test_Unit_4_skupina_Simko_poslat_do_dnes_polnoci.docx


1D_ETV_NBV
prezentacia-velkej-noci.pdf


1.D_ANJ_Easter-meaning__traditions_vocabulary_and_tasks_to_do.docx


STUD.____MAT.___DEJEPIS_I.D_cast_3.docx


1.D_MRCR_anglictina__temy_na_domacu_pripravu_vyucujuci_Cibula(1).docx1.D_EKO_Narodne_hospodarstvo.docx


Letecka_doprava.pptx


1.D_ANJ__ANSWER_KEY_Test_Unit_4_skupina_Simko.docx


2NJ - urobiť cvičenia I. - IV., str. 45


Kurz slovenského jazyka - zasielam testy z Krížom krážom A1. Pripraviť sa na ne.
KURZ_SLOVENSKEHO_JAZYKA_A1_skupina_B.docx​​​​​​
KURZ_SLOVENSKEHO_JAZYKA_test_A1.docx


dostojnosti_ludskej_osoby_1.A_B_D__ETV.doc


1.D_ANJ_News_and_shopping_skupina_Simko.docx


INF_MS_PowerPoint_tvorba_prezentacie.pdf
Vytvoriť a poslať prezentáciu


DEJ
STUD._MAT.__DEJEPIS_I.D_cast_4.docx


1.D_ANJ_Shops_and_goods.docx


PRT
PRT.odt


SJL
SJL_1D.odt


1.D_ANJ_Money_makes_the_world_go_round.docx


BIOLÓGIA - kontrola úloh
I_D_BIOLOGIA_ULOHA.docx


1.D_ANJ_Services.docx


MAT_1._AD_2.docx


2 Nj - Zašlite mi na moju mailovú adresu ivanova.bb@gmail.com vytvorenú tému Familie do 11. 5. 2020. Bude podkladom pre koncoročné hodnotenie.


1.D_MRCR_anglictina__temy_na_domacu_pripravu_vyucujuci_Cibula(2).docx


1.D_ANJ_Shopping_for_clothes_exercises_with_key_vytvorit_dialog_naucit_sa_slovnu_zasobu_Simko.pdf


Administratíva a korešpondencia
Pokračujte v nácviku ďalších písmen a číslic.
Na nácvik využite on-line texty na stránkach:
https://www.strojopisonline.sk/nacvik
https://www.typingstudy.com/sk-slovak-1/lesson/1
Nezabudnite že na stráke https://www.typingstudy.com sú na hry, pomocou ktorých si viete precvičiť prstoklad.
V mesiaci apríl sa zamerajte na opakovanie a na nácvik interpunkčných znamienok, matematických značiek a chemickýh vzorcov.

Ako_spravne_pisat_matematicke_vztahy__fyzikalne_veliciny_a_jednotky__chemicke_znacky_a_rovnice_-.pdf


I_D_Cestna_doprava.pptx


Otazky_SLK_I.D.odt


1.D_ANJ_Shopping_online_practice.docx


SJL
SJL_1D(1).odt


DEJ
STUD.____MAT.___DEJEPIS_I.D_cast_5.docx


1.D_ANJ_There_is_something_wrong_with_the.._.pdf


SJL
SJL_UPOZORNENIE.odt


I._DCestna_doprava.pdf


1.D_EKO_Zahranicny_obchod.docx


1.D_MRCR_anglictina__temy_na_domacu_pripravu_vyucujuci_Cibula(3).docx


1.D_ANJ_Present_perfect_-_vysvetlenie.pdf


DEJ

STUD._MAT._DEJEPIS_I.A_C_D_cast_6.docx


1.D_ANJ_Speaking_about_experiences.docx


TSF_I.r._-_uloha.odt


1.D_ANJ_Revision_and_formal_letter.docx


I2 NJ - UPOZORNENIE! Horský, Kachnič, Klučiar,Hlinková, Nosáľ - zašlite mi ihneď spracovanú tému FAMILIE. V opačnom prípade dostanete nedostatočnú. Ivanová


1.D_EKO_EU.docx


STUD._MAT._DEJEPIS_I.A_C_D_cast_7.docx


Vodna_doprava_(1).pdf

Vnutrostrediskova_doprava.pdf


1.D_MRCR_anglictina__temy_na_domacu_pripravu_vyucujuci_Cibula(4).docx


BIOLÓGIA - nesplnené úlohy - neodovzdané zadanie
Horský, Kachnič, Kľučiar, Kustinskaya


Biológia - záverečné zadanie
I_D_BIOLOGIA_3zadanie.docx


1D_Animacie.pdf


1.D_ANJ_UNITS_1-5_Revision.docx


1.D_OBN_Predchadzanie_konfliktov.docx


1.D_ANJ_Reviision_Part_II_UNITS_1-5.docx


INF_1D_upozornenie_1.pdf


DEJ
DEJ_Slovenske_narodne_obrodenie_19_I._A_D_C.docx


I. D, 2 NJ - UPOZORNRNIE! Hlinková, Klučiar, Nosáľ - pošlite mi najneskôr do 16. 6. spracovanú tému Familie, inak budete neklasifikovaní.

Ivanová.


1.D_ANJ_Plans_for_the_summer_last_file_of_the_term.docx


1.D_NEJ_ULOHA_vyucujuca_Bojsova.docx