Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

2. A trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 2.A

2.A_chov_zvierat-podnikatel_ROV.odt

2.A_mechanizacia__ZV-podnikatel_ROV.odt


2.A_ANJ_Reading__time_expressions.docx

2.A_ANJ_Time_expressions__predlozky.pdf


DEJ_2rocnik.docx


ODBORNÝ VÝCVIK - do denníka praxe vypracovať tému:
Spôsob sejby a vysádzania (učebnica Technológia rastlinnej výroby)


2A_matematika.docx

2_D_MATEMATIKA_ZHODNE_ZOBRAZENIA.docx


2.A__________CVD__ANT_____________PET.docx


2_A_Pestovanie_rastlin.odt


2_A_Rozvoj_vidieka.odt


2.A_PET_anglictina__temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula.docx


2.A_ANJ_Giving_advice.docx


SJL
1. Zopakovať kritický realizmus v slovenskej lit. :J.G.Tajovský a B.S.Timrava 2. Z učebnice urobiť poznámky: Literárna moderna vo svetovej lit. Predstavitelia francúzskej lit. : Baudelaire, Verlaine, Rembaud. Môžete si nájsť aj info na internete, hlavne o živote týchto autorov.


II_A_D_Administrativa_a_korespondencia.docx


II_A_D_Administrativa_a_korespondencia_PLATOBNY_STYK.docx


2.A_EKO_Vznik_pracovneho_pomeru.docx


2.A_HZT_ziskavanie_mlieka.docx


INF - PET - podľa prezentácie si spracujte poznámky do zošitov
II_A_PET_INF.pdf


II.A -  ODBORNÝ VÝCVIK - do denníka praxe vypracovať tému: Sejba a vysádzanie - význam.(učebnica Technológia rastlinnej výroby)


II_A_INF_PODNIKATEĽ
podľa priložených súborov si naštudujte s spracujte poznámky do zošitov 
excel_uvod.pdf

excel_2_casz.pdf
exce_3_cast.pdf


ETV__2.A_a_2.D.doc


​​​​​2.A_ANJ_Revision_-_Opakovanie.docx


2.A_ANJ_Wedding_superstitions.docx

2.Apod_ANJ_Wedding_superstitions.pdf


DEJ._II.A_C_D__cast_2.docx


II.Apet_MMR_1.docx

II.Apet_MMR_t1.docx


2.Apod_ANJ_Body_idioms.pdf2.Apod_ANJ_Body_idioms_doplnujuce_ucivo.docx


SJL - Študenti, sledujte televízny program Trojka. Každý deň o 9.30 vysielajú sfilmované diela autorov, ktorých diela sme už prebrali a ktoré ešte preberať budeme. Je to pre vás výborná pomoc. Neskôr vám zadám úlohu vypracovať referát o určitom diele. 


2.D_A_NBV_1.doc


2.Apod_ANJ_TEST_Unit_7_poslat_do_polnoci.docx


2.A_EKO_Ukoncenie_pracovneho_pomeru.docx


PRT_RJV_2A.odt


2.Apod_ANJ_A_day_in_my_life_during_the_quarantine.docx

2.Apod_ANJ_TEST_Unit_7_ANSWERS.docx


2.A__________CVD__ANT_____________PET_cast_2.docx


TEV
TEV.docx


Administratíva a korešpondencia - PET
Z priloženého dokumentu si preštudujte pravidlá úpravy obchodných listov.
pravidla_upravy_obchodnych_a_uradnych_listov.pdf


INF - PODNIKAEĽ
Podľa priloženého vzoru urobte v programe excel dodací list.  Dodací list vytvorte na 10 položiek. Definujte vzorce. Využite inteligentné kopírovanie.
Prácu mi odovzdajte elektromicky na sosbanbb@gmail.com do 14.4.2020 - do predmetu uveďte INF_PRIEZVISKO_IIA
Ďakujem

II_A_PO_INF.xlsx


2.A_MZV_DZ.docx


2.A_HZT_ziskavanie_masa.docx


2A_PRT_RJV_velka_noc(1).odt


TRIEDNICKA HODINAbroken heartmail
2A-triednicka-hod-marec2020.docx


MAT
MAT_2A_ZADANIE_PROJEKTU.docx


2.Apod_ANJ_Global_issues_Natural_disasters.docx

2.Apod_ANJ_Natural_disasters.pdf


2A_ETV_NBV
prezentacia-velkej-noci.pdf


2.Apod_ANJ_Easter-meaning__traditions_vocabulary_and_tasks_to_do.docx


STUD._____MAT.____DEJ._II.A_C_D__cast_3.docx


2.A_PET_anglictina__temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula(1).docx


2.A__________CVD__ANT_____________PET_cast_3.docx


2.A_EKO_Bankova_sustava(1).docx


ODBORNÝ VÝCVIK - do denníka praxe vypracovať tému:  

              Základné operácie - ošetrenie rastlín počas vegetácie. (učebnica Pestovanie rastlín)


2.A_PET_OCH_SOI.docx


DRUHY_PROSOCIaLNEHO_SPRaVANIA_2.A_D_ETV.doc


2.Apod_ANJ_Rubbish_and_recycling.docx


2.Apod_ANJ_Online_vocabulary_practice_-_environment.docx


DEJ
STUD._____MAT.____DEJ._II.A_C_D__cast_4.docx


ODBORNÝ VÝCVIK - do denníka praxe vypracovať tému:  

              Mechanizačné prostriedky na ošetrenie rastlín počas vegetácie.


PRT
PRT(1).odt


 

MAT - úloha 3 -  do 25.4.2020

Prepočítajte si príklady, ktoré nájdete na týchto linkoch:
https://gymmoldava.sk/ICV/CELYWEB/3/ZOBRAZENIA/zhosnosttrojuholnikov.htm
https://gymmoldava.sk/ICV/CELYWEB/3/ZOBRAZENIA/podobnosttrojuholnikov.htm

Urobte snímku obrazovky, obrázky vložte do Wordu a pošlite ako prílohu na email: lilabezakova@gmail.com 
Nezabudnite do predmetu napísať: PRIEZVISKO_IIA_MAT_ULOHA3


MAT - goniometrické funkcie všeobecného uhla

do 25.4. si naštudujte a urobte poznámky podľa priložených dokumentov
Goniometria_uvod.pdf

GONIOMETRIA_HISTORIA_UVOD(1).ppt


MAT - jednotková kružnica, sínus, kosínus

do 27.4. si naštudujte a urobte poznámky podľa priloženej prezentácie:

goniometria(2).ppt


2.Apod_ANJ_Second_conditional.docx


2.Apod_ANJ_2_songs_to_practise_the_2nd_conditional.docx


HZT
2.A_HZT_3_-Vykrm_bykov.docx


MZV
2.A_MZV_3__Umele_liahne.docx


2.A_PET_anglictina__temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula(2).docx


2.A_PET_CND_Uloha_vyucujuca_Bojsova.docx


Pre_triedu_II.A_podnik_pre_RV_PKSodt.odt


SJL
II_A_Publicisticky_styl_a_jeho_utvary.odt


2.A__________CVD__ANT_____________PET_cast_4.docx


2.Apod_ANJ_I_wish_If_only_zelacie_vety.docx


SJL
SJL_2_A_D.odt


II._A_OBN_1.docx


DEJ
STUD._____MAT.____DEJ._II.A_C_D__cast_5.docx


2.Apod_ANJ_Essay_If_I_were_the.._.docx


SJL
II_A_D_SJL_IVAN_KRASKO_ROYDELeNIe_UMeLeCKYCH.odt


SJL
SJL_UPOZORNENIE.odt


hodnotenie-PRT-2Ap.odt

hodnotenie-RJV-2Ap.odt

Sutaz-1Ap-2Ap-3Ap.docx


2.A_MZV_4_chl._mlieka_vahy.docx

2.A_HZT_4_ochrana_zdravia.docx


2.A_PET_anglictina__temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula(3).docx


II.A podnikateľ pre RV

Pre_triedu_II.PKSotazky.odt


DEJ

STUD._MAT._DEJ._II.A_D__cast_6.docx


2.A_EKO_Bankova_sustava(2).docx

2.A_PET__OCH_Reklamacie.docx


2.Apod_ANJ_Online_opakovanie_a_testik.docx


II.Apet_MMR_3.docx


2.Apod_ANJ_Crimes.docx


2.Apod_ANJ_Crime_-_precvicenie_a_rozsirenie_slovnej_zasoby.docx


2.A_EKO_Platobny_styk.docx


MAT - goniometrické rovnice 1. časť

do 31.5..si naštudujte a urobte poznámky podľa prezentácie: https://youtu.be/_hiAXXITzJM?t=13

POZNÁMKY PROSÍM POSLAŤ NA KONTROLU OBVYKLÝM spôsobom
Urobte snímku obrazovky, obrázky vložte do Wordu a pošlite ako prílohu na email: lilabezakova@gmail.com 
Nezabudnite do predmetu napísať: PRIEZVISKO_IIA_MAT_ULOHA4


MAT - goniometrické rovnice 2. časť

do 7.6. si naštudujte a urobte poznámky podľa prezentácie: https://youtu.be/XD9EqFO_DAQ?t=4

POZNÁMKY PROSÍM POSLAŤ NA KONTROLU OBVYKLÝM spôsobom
Urobte snímku obrazovky, obrázky vložte do Wordu a pošlite ako prílohu na email: lilabezakova@gmail.com 
Nezabudnite do predmetu napísať: PRIEZVISKO_IIA_MAT_ULOHA5INF ZÁVEREČNÝ PROJEKT pre PET

ZAVERECNY_PROROJEKT_INF(1).docx


INF ZÁVEREČNÝ PROJEKT pre PODNIKATEĽOV

ZAVERECNY_PROROJEKT_INF_PODNIKAREL_IIA.docx


STUD._MAT._DEJ._II.A_D__cast_7.docx


2.A_PET_anglictina__temy_na_domacu_pripravu__vyucujuci_Cibula(4).docx


2.A_EKO_Poistovnictvo.docx


2.Apod_ANJ_Robbed_tuk-tuk_Original_BBC_article_reading_comprehension_and_vocabulary.docx


2.Apod_ANJ_Tvorenie_slov_priponami_-er_-or_-ist-_ician.docx


2.Apet_OCH_Vlastnosti_predajcu.docx


2.Apod_ANJ_Predminuly_cas_Past_perfect.docx


II.A_OBN_2.docx


2.Apet

II.A_pet_podnikanie_a_poradenstvo_kontrolne_otazky.docx

Vyrobna_cinnost_podniku.pptx


INF - PET - podľa prezentácie ste si mali spracovať poznámky do zošitov. Poznámky odfoťte, obrázok vložte do Wordu a pošlite mi ich emailom na adresu: sosbanbb@gmail.com

TERMÍN ODOVZDANNIA: do 10.6.2020
DO predmetu: PRIEZVISKO_TRIEDA_INF

Pripomínam odovzdanie záverečného projektu – termín do 15.6.2020


INF - Podnikateľ 

Zadaná 1 úloha na odovzdanie, ktorá mali byť odovzdaná do 14.4.2020
Neodovzdali: Ďurica, Lunterová

Pripomínam odovzdanie záverečného projektu – termín do 15.6.2020


2.Apod_ANJ_Videohovor.docx


2.A__________CVD__ANT_____________PET_cast_5.docx


II.A__TYM__hlodavce.pdf


INF - Nátherová, Šebelová (neklasifikované) - neodovzdali žiadnu prácu 


Úradník

I.A__II.A__III.A__info.docx