Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

2. B, 2. M trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 2.B, 2.M

2BM_matematika.docx


2B, 2M_INF - precvičiť MS EXCEL - formát buniek, funkcie, graf


TEC_2.B_his.med.doc


SJL

1. Z učebnice literatúry si spoznámkovať: Realizmus vo svetovej literatúre- charakteristické znaky a spoločenskú charakteristiku v tomto období. 2. To isté pri predstaviteĺoch: Balzac, Dickens, Tolstoj, Gogoľ. Prečítať všetky ukážky a napísať stručnú osnovu do zošita z literatúry.


TEC
popis technol.casti predajne masa,vybavenie predajne z hladiska hyg. a bozp.


TEC_2.B_Med.doc


II.B_ANJ_samostudium.doc


2.B__TEC_charakter._sur.docx


2.B_2.M_CHE_opakovanie_sacharidy_tuky_bielkoviny

2.B_2.M_MBI_preštudovať_patogénneMO.pdf_príloha

patogenna_MO.pdf


2.M_HYG_opakovať_HACCP


2_B_a_3.B_STE_Miesanie_farieb.doc


Bia ll.B. zopakovat druhy MO mikroorganizmov 

z internetu nastudovat vyrusove choroby hospodarskych zvierat


SJL - Študenti, sledujte televízny program Trojka. Každý deň o 9.30 vysielajú sfilmované diela autorov, ktorých diela sme už prebrali a ktoré ešte preberať budeme. Je to pre vás výborná pomoc. Neskôr vám zadám úlohu vypracovať referát o určitom diele. 


CHE
roztoky_pripravte si domácu dezinfekciu pomocou priloženej tabuľky
Tabulka_riedenia_100_ml_etanolu_vodou.docx


II.B._PYV_1.docx


TEV
TEV.docx


II.M._PVY_1.docx


MAT_2B_M_TElesa.docx


II.B_ANJ_samostudium_6.-10.4..pdf


TEC
vypracuj test k číslu otázky napíš odpoveď alebo zadaj správne písmeno pri obrázku vypíš jednotlivé časti pošli na feldof@gmail.com
Test_pre_II.M..doc


2.B, 2.M
INF_MS_PowerPoint_tvorba_prezentacie.pdf
Vytvoriť a poslať prezentáciu


2B_3B_TEC_charakter_sur.docx

TEC_2B_3B_Med.doc

PERNIKOVEHO_CESTA.doc

SPRACOVANIE_PERNIKOVEHO_CESTA.pdf


SJL
SJL_2B.odt


Odborný výcvik odbor pekár-cukrár - triedy 2.B a 3.B

Vyberte si   jeden  z cukrárskych   výrobkov  vyrábaných v školskej cukrárni,

upečte ho, napíšte postup výroby, hotový výrobok a seba odfoťte a pošlite na  mail 

cukrarensos@gmail.com do 1.6.2020.


II.B_ANJ_samostudium_20.-24.4..pdf


Mäsiari
TEC:  -Zrenie mäsa : popis jednotlivých fáz a ich význam

          - Vedľajšie jatočné produkty. rozdelenie a popis, význam pre mäsovú výrobu    

          - popis všetkých technologických činností pri porážke HZ

BIA:  charakterizujte choroby HZ - popis, prejavy,- besnota,slintačka-krývačka,parsačí mor, ružienka, 

práce odovzdať na mail: feldof@gmail.com do konca apríla, bez opisov statí z knihy, využiť internet , kto neodovzdá nemôže byť klasifikovaný


Preštudovať
Pozor_na_pat_dni_stare_cestoviny_alebo_ryzu.docx


MAT_2.BM.docx


PL_Ozdoby_z_vizovickeho_cesta.doc


SUR
2B_SUR_Vajcia.rtf


SJL
SJL_2B_realimus.odt


SJL
SJL_UPOZORNENIE.odt


II.B_ANJ_samostudium_5.-7.5..pdf


3.Technologicky_postup_list._cesta2.B.doc

Chyby_a_priciny_lis._cesta.doc

Listkove_cesto_2._B.doc

Listove_kysnute_cesto_-_plundrove_2.B.doc

Vyrobky_z_lis_cesta_2.B.doc


II.B_ANJ_samostudium_19.-21.5..pdf


II.B_PVY_2.docx

II.M_Potraviny_a_vyziva.docx


INF_2B_upozornenie_1.pdf

INF_2M_upozornenie.pdf


APC_MBI_2.B_zaslať stručné výstupy z naštudovaných, zadaných tém


II.B_ANJ_samostudium_1._-_5.6..pdf


OZNAM TRIEDNA
II.B_triednicke_veci__upozornenia.docx


II.B_triednicke_veci_2.docx


IIB_M_koncorocne_hodnotenie.docx