Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

2. C trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 2.C

DEJ_2rocnik.docx


SJL - Zopakovať všetky slohové postupy a ich slohové útvary: rozprávací, opisný, úvahový; umelecké rozprávanie, umelecký opis, charakteristika, diskusný príspevok, slávnostný prejav.   Zopakovať jazykové učivo: veta, súvetie, slovné druhy, vetné členy, vývin spisovného jazyka.                                         
Zopakovať literatúru od starovekej po súčasnú: spoločenská charakteristika, hlavní predstavitelia a ich diela: poézia, próza, dráma.


2C_matematika.docx


2.C_biochemia_sacharidy
2.C_analyticka chemia _Stanovenia sacharozy v hotovych vyrobkoch
2.C_mikrobiologia_ patogenne mikroorganizmy
2.C_suroviny_kakao čokolada
2.C_príprava na MS_opakovanie

https://referaty.centrum.sk/ostatne/nezaradene/22424/?print=1  


II_C_D_Odborny_vycvik_Aplikovana_informatika.docx


2C-COVID_19.docx


2. C_4.B_opakovanie_hormóny_endokrinná sústava


Endokrinna_sustava.docx


ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC
Záverečné maturitné práce odovzdajú študenti v elektronickej podobe svojmu vedúcemu práce do 8.4.2020. Tlačenú verziu práce odovzdajú podľa usmernenia po obnovení výučby.

Prezentácie na obhajobu sú študenti povinní odovzdať v elektronickej podobe do 17.4.020 na kontrolu vedúcemu práce.


2.C_cestoviny_opakovat
cestoviny.docx


DEJ._II.A_C_D__cast_2.docx


Odborný výcvik - aplikovaná informatika
Práce mi pošlite na email sosbanbb@gmail.com najneskôr do 8.4.2020
V prípade, že chcete urobiť úpravy pred oficiálnym odovzdaním práce, treba ich poslať na kontrolu skôr.


2.C_EKO_Dane._Opakovanie.docx


SJL - Študenti, sledujte televízny program Trojka. Každý deň o 9.30 vysielajú sfilmované diela autorov, ktorých tvorbu sme preberali a ešte by sme prebrať mali. 25.3.- Ťapákovci; 26.3.- Kým kohút nezaspieva; 27.3. - Soiré; 31.3.- Lakomec; 1.4. - Bačova žena, 2.4. - Statky-zmätky; 3.4. - Drak sa vracia. Vašou úlohou je pozrieť si dramatické dielo Kým kohút nezaspieva, vypracovať krátku správu o udalosti-teda o tomto diele a poslať mi to na mail: mlibusa@gmail.com


Hausaugabe_II.C_-_essen.docx


CHE
roztoky_pripravte si domácu dezinfekciu pomocou priloženej tabuľky
Tabulka_riedenia_100_ml_etanolu_vodou.docx


TEV
TEV.docx


Odborný výcvik Aplikovaná informatika - nezabudnite do určených termínov odovzdať emailom maturitné práce a prezentácie na obhajobu.


II.C_nemcina_Hausaufgabe.docx


MAT_2C_LOGIKA.docx


STUD._____MAT.____DEJ._II.A_C_D__cast_3.docx


2.C_EKO_Opakovanie_2.docx


DEJ
STUD._____MAT.____DEJ._II.A_C_D__cast_4(1).doc


 INFORMATIKA   - niektorí z Vás neposlali zadané úlohy.

  • maturitné práce v programe Word - Bôbová, Kleniar
  • prezentáciu na obhajobu maturitnej práce - neposlal nik z Vás

PROSÍM URÝCHLENE ODOVZDAŤ


II.C_NEMCINA_HAUSAUFGABE_BOJSOVA.docx


SJL
SJL_IVA_IIC.odt


Preštudovať
Pozor_na_pat_dni_stare_cestoviny_alebo_ryzu.docx


MAT_2.C.docx


INFORMATIKA - Kleniar, Bôbová, TURCER, SKURČÁK, TOMAŚÍK
na edupage som asi 3 x písala termíny na odovzdanie maturitnej práce vo Worde a prezentácie na obhajobu.

Ani jednu úlohu si mi v stanovenom termíne neposlali. Ak práce nedostanem najneskoôr do 30.4.2020 do 12.00 budem Vás musieť neklasifikovať.


2.C_EKO_Zaver.docx


OZNAM O UKONČENÍ ŠTÚDIA PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV

Milí študenti,

na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.

Klasifikáciu za druhý polrok v školskom roku 2019/2020 je potrebné uzavrieť si do 4.5.2020. V prípade, že by ste boli neklasifikovaní, termín na náhradnú klasifikáciu bol určený na 5.5. a 6.5. 2020. O spôsobe a čase vykonania náhradnej klasifikácie Vás bude informovať triedny učiteľ.


1C_2C_Pokyny_k_uloham.docx

1C-2C_health_napis_ako_prebieha_navsteva_doktora_posli_na_jtrvalka_gmail.com.pdf

1C_2C-COVID_19.docx

1C_2C_tvorenie_otazok.pdf

1C_2C_ANJ_Trvalka_Towns_places_tasks.docx

1C_2C_anj_GB___towns___places.pdf

1C-2C_Talking_about_corona_virus_useful_vocabulary.docx


Link na stiahnutie posledných čísiel aktuálneho ročníka časopisov Friendship, Hello!, Hurra!  a  Hello Kids!.

http://www.flp.sk/friendship/activities
http://www.flp.sk/hello/activities

Časopisy na stiahnutie

ONLINE - na stiahnutie Friendship

ONLINE - na stiahnutie HELLO!

ONLINE - na stiahnutie Hurra!

ONLINE - na stiahnutie Hello Kids!


DEJ
STUD._____MAT.____DEJ._II.A_C_D__cast_5.docx


heartGRATULUJJEME K UKONČENIU ŠTÚDIAheart