Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

2. D trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 2.D

2.D_AJ_StudentBook_9E čítať High-tech crime

2D_AJ_WorkBook_9E čítať Crime doesn´t pay

II. D, 2NJ - naučiť sa naspamäť predložky so 4. pádom, predložky s 3. pádom, predložky s 3. a 4. pádom
- naučiť sa naspamäť skloňovanie určitých a neurčitých členov podstatných mien


2D_skupina1_nemčina_cvičenia
Vytlačiť alebo prepísať do zošita.


2.D_ANJ_Crimes.docx

2.D_ANJ_Crime_-_rozsirenie_slovnej_zasoby.docx


DEJ_2rocnik.docx


II_D_PRAX.odt2.D_ANJ_Predminuly_cas_Past_perfect.docx

2.D_ANJ_Robin_Hood.docx


2Dskupina1_nemcina_cvicenia.docx

2Dskupina1_nemcina_opak.docx


SJL
1. Zopakovať kritický realizmus v slovenskej lit. :J.G.Tajovský a B.S.Timrava 2. Z učebnice urobiť poznámky: Literárna moderna vo svetovej lit. Predstavitelia francúzskej lit. : Baudelaire, Verlaine, Rembaud. Môžete si nájsť aj info na internete, hlavne o živote týchto autorov.


II_D_TSF_Sluzby_cestovnych_kancelarii.odt


II_D_MATEMATIKA_OPAKOVANIE.docx


II_A_D_Administrativa_a_korespondencia.docx


II_A_D_Administrativa_a_korespondencia_PLATOBNY_STYK.docx


2_D_MATEMATIKA_ZHODNE_ZOBRAZENIA.docx

2.D_EKO_Vznik_pracovneho_pomeru.docx


2D_CR2_ANJ_Health_vocabulary_coronavirus.docx


INF - podľa prezentácie si spracujte poznámky do zošitov
II_A_D_INF.pdf


2 NJ - robiť internetové cvičenia na stránke klett.cz online cviceni - Direkt 1 neu, 1. - 8. lekcia


II_D_BIOLOGIA.docx

ETV__2.A_a_2.D(1).doc


2.D_ANJ_Reported_speech_-_nepriama_rec.docx


DEJ._II.A_C_D__cast_2.docx


2.Dsk_kaz_ukr_ANJ_Cyber_crime.docx


II.D_MKT__1_(1).docx

II.D_MKT__1_(2).docx


2.Dsk_kaz_ukr_ANJ_Robbed_tuk-tuk_reading_and_vocabulary.docx


SJL - Študenti, sledujte televízny program Trojka. Každý deň o 9.30 vysielajú sfilmované diela autorov, ktorých diela sme už prebrali a ktoré ešte preberať budeme. Je to pre vás výborná pomoc. Neskôr vám zadám úlohu vypracovať referát o určitom diele. 


2.D_A_NBV_1.doc


II.D_SLK_1.docx


2.Dsk_kaz_ukr_ANJ_Opakovanie_lekcie_9.docx


II. D 2 NJ - napísať a naučiť sa slovíčka z 9. lekcie
Slovicka_9._lekcia_1._a_2._polovica_Direkt_neu.docx


2D_lekcia_9E.docx

2D_reported_speech.pdf


Učte sa anglicky cez piesne.

https://tv.idnes.cz/zahranicni/bohemian-rhapsody-coronavirus.V200327_143831_idnestv_smls


2.D_EKO_Ukoncenie_pracovneho_pomeru.docx


2.Dsk_kaz_ukr_ANJ_Opakovanie_pondelok_utorok_30_a_31_marec.docx


II.D._MKT_2.docx


TEST
2Dsk_kaz_ukr_ANJ_TEST_9.docx


ANJ - na stiahnutie časopisy Friendship a Hello

ONLINE - na stiahnutie Friendship

Aktivity, ktoré si stiahnete na http://www.flp.sk/friendship/activities
Nahrávky si môžete vypočuť na http://www.flp.sk/friendship/nahravky

ONLINE - na stiahnutie HELLO

Aktivity, ktoré si stiahnete na https://www.flp.sk/hello/activities
Nahrávky si môžete vypočuť na https://www.flp.sk/hello/hello-nahravky


TEV
TEV.docx


MAT - zadanie projektu
MAT_2D_3Zadanie.docx


II.D_MKT_2.docx


Administratíva a korešpondencia - PET
Z priloženého dokumentu si preštudujte pravidlá úpravy obchodných listov.
pravidla_upravy_obchodnych_a_uradnych_listov.pdf


2.Dsk_kaz_ukr_ANJ_A_day_in_my_life_during_the_quarantine.docx


2.D_nemcina_predlozky_vyucujuca_Bojsova.docx


II. D 2 NJ - osvojiť si gramatiku z 9. lekcie - str. 106


II.D - KGS: Prosím zopakovať posledné učivo: Príprava kongresového podujatia (9 bodov). - 7.4.2020 budú zverejnené otázky.


2D_lekcia_9F_SB_WB.docx


2D_ETV_NBV
prezentacia-velkej-noci.pdf


2.Dsk_ukr_kaz_ANJ_Easter-meaning__traditions_vocabulary_and_tasks_to_do.docx


Otazky_KGS_II.D.odt


II_D_Cestovna_kancelaria_a_cestovna_agentura.pdf
zajazd.mp4


STUD._____MAT.____DEJ._II.A_C_D__cast_3.docx


II.D._SLK_2.docx


NIK nechcel dostať 1?


2.D_EKO_Bankova_sustava(1).docx


MNZ_II_D_ROZHODOVANIe.pptx


2 NJ - urobiť cvičenia I. - IV., str. 107


DRUHY_PROSOCIaLNEHO_SPRaVANIA_2.A_D_ETV.doc


2.Dsk_kaz_ukr_ANJ_Me_and_books.docx


2.Dsk_kaz_ukr_ANJ_Publications.docx


DEJ
STUD._____MAT.____DEJ._II.A_C_D__cast_4(1).docx


MAT

nie všetci odovzdali obidve zadané úlohy

BARTOŠ, SAMUELČÍK, TRAGOR . neodovzdali nič zo zadaných úloh
PROSÍM URÝCHLENE ODOVZDAŤ


MAT - úloha 3 -  do 25.4.2020

Prepočítajte si príklady, ktoré nájdete na týchto linkoch:
https://gymmoldava.sk/ICV/CELYWEB/3/ZOBRAZENIA/zhosnosttrojuholnikov.htm
https://gymmoldava.sk/ICV/CELYWEB/3/ZOBRAZENIA/podobnosttrojuholnikov.htm

Urobte snímku obrazovky, obrázky vložte do Wordu a pošlite ako prílohu na email: sosbanbb@gmail.com
Nezabudnite do predmetu napísať: PRIEZVISKO_IID_MAT_ULOHA3


MAT - goniometrické funkcie všeobecného uhla

do 25.4. si naštudujte a urobte poznámky podľa priložených dokumentov
Goniometria_uvod.pdf

GONIOMETRIA_HISTORIA_UVOD(1).ppt

POSLAŤ OBVYKLÝM spôsobom


MAT - jednotková kružnica, sínus, kosínus

do 27.4. si naštudujte a urobte poznámky podľa priloženej prezentácie:

goniometria(2).ppt
POSLAŤ OBVYKLÝM spôsobom


2D_ANJ_Trvalka_kontrola_slovnej_zasoby_9U.pdf

2D_ANJ_Trvalka_kontrola_9F.docx


Produkt_cestovnych_kancelarii.pptx


SJL
SJL_2D.odt


BIOLÓGIA - kontrola úloh
II_D_BIOLOGIA_ULOHA.docx


2.Dsk_ukr_kaz_KAJ_Books_and_films_vocabulary.docx


2.Dsk_ukr_kaz_The_passive_voice_present.ppt

2.Dsk_ukr_kaz_The_passive_voice_other_tenses.docx


2 Nj - Vytvorte projekt: Predložky so 4. pádom. Predložky s 3. pádom. Predložky s 3. a 4. pádom. Na každú predložku vymyslite jednu vetu. Napíšte gramaticky správne a graficky úhľadne. Prácu zašlite na moju mailovú adresu ivanova.bb@gmail.com do 11. 5. 2020. Bude podkladom pre koncoročné hodnotenie.


2.D_OBN_Nova_vlada.docx


II_D_TSF.odt


INF - podľa priloženej prezentácie ste si mali naštudovať zadanú tému a urobiť si poznámky do zošitov.

Poznámky zo zošita odfoťte, obrázky vložte do wordu a priložte ako prílohu. Dokument odovdajte.emailom na adresu: sosbanbb@gmail.com do 4.5.2020 . V predmete uveďte Priezvisko_IID_INF


MNZ
II_D_MNZ.odt


SJL
SJL_2_A_D.odt


DEJ
STUD._____MAT.____DEJ._II.A_C_D__cast_5.docx


2.Dsk_ukr_kaz_Vampires.docx

SJL
II_A_D_SJL_IVAN_KRASKO_ROYDELeNIe_UMeLeCKYCH.odt


SJL
SJL_UPOZORNENIE.odt


II._D_Rozhodovanie.pdf


2.Dsk_ukr_kaz_Book_review.docx


2.D_OBN_Sud__prokuratura.docx


Odkaz:

KGS, neozvali sa: Bajs, Samuelčík, Tragor


2.Dsk_ukr_kaz_Covid_19_Update_Your_opinion.docx


STUD._MAT._DEJ._II.A_D__cast_6.docx


2.D_EKO_Bankova_sustava(2).docx


2.Dsk_kaz_ukr_The_world_has_noticed.docx


Technika_predaja_zajazdov.pdf

MNZ._II.D_uloha.odt


II.D_MKT_3.docx


2.Dsk_kaz_ukr_Ukraine_made_the_headlines_too.docx


SLK
II_D._SLK_3.docx


II.D_KGS_zaver.odt


2.D_EKO_Platobny_styk.docx


MAT - goniometrické rovnice 1. časť

do 31.5..si naštudujte a urobte poznámky podľa prezentácie: https://youtu.be/_hiAXXITzJM?t=13

POZNÁMKY PROSÍM POSLAŤ NA KONTROLU OBVYKLÝM spôsobom


MAT - goniometrické rovnice 2. časť

do 7.6. si naštudujte a urobte poznámky podľa prezentácie: https://youtu.be/XD9EqFO_DAQ?t=4

POZNÁMKY PROSÍM POSLAŤ NA KONTROLU OBVYKLÝM spôsobom


INF ZÁVEREČNÝ PROJEKT

ZAVERECNY_PROROJEKT_INF(1).docx


STUD._MAT._DEJ._II.A_D__cast_7.docx


BIOLÓGIA - nesplnené úlohy - neodovzdané zadanie
Beknazarov, Horrváthová, Tragor, Bartoš 

Prvá známka je za zadaný referát kým nebola prerušená prezenčná forma vyučovania


Biológia záverečné zadanie
II_D_BIOLOGIA_3zadanie.docx


2.D_OBN_Trestny_cin__priestupok.docx

2.D_EKO_Poistovnictvo.docx


II. D, 2 NJ - Dominika Ivanová - zašli mi čo najskôr projekt o predložkách. V opačnom prípade budeš neklasifikovaná.


2D_Rozhodovanie.pdf


2.Dsk_ukr_kaz_ANJ_UNITS_1-10_Revision.docx


II.D_KGS_zaver_otazky.odt


2.D_OBN__Kriminalita_mladeze.docx


2.D_NEJ_gramatika_vyucujuca_Bojsova.docx


MAT 

Bajs – neodovdal všetky úlohy

Bartoš – odovzdal iba 1 úlohu - ak neodovzdá – neklasifikovaný

Tragor – neodovzdal žiadnu úlohu - ak neodovzdá – neklasifikovaný

Horváthová, Kradinov, Ivanová, Kavčiaková, Beknazarov, Sagyndyk, Samuelčík, Varakina – neodovzdali ešte všetky úlohy


INF
Do 4.5. 2020  a ani po termíne neodovzdali úlohu: Bartoš, Beknazarov, Horváthová, Ivanová, Sagyndyk, Samuelčík, Tragor – za nesplnenie úlohy majú 5
Pripomínam všetkým zadaný záverečný projekt – odovzdať najneskôr do 15.6.2020
Pozor na termín uzatvárania známok - je určený na 18.6.2020. Kto si nesplní úlohu, bude musieť byť neklasifikovaný.


2.D_CHE_Temy.docx


2.Dsk_kaz_ukr_ANJ_Videohovor.docx