Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

2. B trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 2.B

2BM_matematika.docx


2B_INF - precvičiť MS EXCEL - formát buniek, funkcie, graf


TEC_2.B_his.med.doc


SJL

1. Z učebnice literatúry si spoznámkovať: Realizmus vo svetovej literatúre- charakteristické znaky a spoločenskú charakteristiku v tomto období. 2. To isté pri predstaviteĺoch: Balzac, Dickens, Tolstoj, Gogoľ. Prečítať všetky ukážky a napísať stručnú osnovu do zošita z literatúry.


TEC
popis technol.casti predajne masa,vybavenie predajne z hladiska hyg. a bozp.


TEC_2.B_Med.doc


II.B_ANJ_samostudium.doc


2.B__TEC_charakter._sur.docx


2.B_2.M_CHE_opakovanie_sacharidy_tuky_bielkoviny

2.B_2.M_MBI_preštudovať_patogénneMO.pdf_príloha

patogenna_MO.pdf


2.M_HYG_opakovať_HACCP


2_B_a_3.B_STE_Miesanie_farieb.doc


Bia ll.B. zopakovat druhy MO mikroorganizmov 

z internetu nastudovat vyrusove choroby hospodarskych zvierat


SJL - Študenti, sledujte televízny program Trojka. Každý deň o 9.30 vysielajú sfilmované diela autorov, ktorých diela sme už prebrali a ktoré ešte preberať budeme. Je to pre vás výborná pomoc. Neskôr vám zadám úlohu vypracovať referát o určitom diele. 


CHE
roztoky_pripravte si domácu dezinfekciu pomocou priloženej tabuľky
Tabulka_riedenia_100_ml_etanolu_vodou.docx


II.B._PYV_1.docx


TEV
TEV.docx


II.M._PVY_1.docx


MAT_2B_M_TElesa.docx


II.B_ANJ_samostudium_6.-10.4..pdf