Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

2. C trieda

Po kliknutí sa Vám zobrazia materiály od učiteľov pre žiakov 2.C

DEJ_2rocnik.docx


SJL - Zopakovať všetky slohové postupy a ich slohové útvary: rozprávací, opisný, úvahový; umelecké rozprávanie, umelecký opis, charakteristika, diskusný príspevok, slávnostný prejav.   Zopakovať jazykové učivo: veta, súvetie, slovné druhy, vetné členy, vývin spisovného jazyka.                                         
Zopakovať literatúru od starovekej po súčasnú: spoločenská charakteristika, hlavní predstavitelia a ich diela: poézia, próza, dráma.


2C_matematika.docx


2.C_biochemia_sacharidy
2.C_analyticka chemia _Stanovenia sacharozy v hotovych vyrobkoch
2.C_mikrobiologia_ patogenne mikroorganizmy
2.C_suroviny_kakao čokolada
2.C_príprava na MS_opakovanie

https://referaty.centrum.sk/ostatne/nezaradene/22424/?print=1  


II_C_D_Odborny_vycvik_Aplikovana_informatika.docx


2C-COVID_19.docx


2. C_4.B_opakovanie_hormóny_endokrinná sústava


Endokrinna_sustava.docx


ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC
Záverečné maturitné práce odovzdajú študenti v elektronickej podobe svojmu vedúcemu práce do 8.4.2020. Tlačenú verziu práce odovzdajú podľa usmernenia po obnovení výučby.

Prezentácie na obhajobu sú študenti povinní odovzdať v elektronickej podobe do 17.4.020 na kontrolu vedúcemu práce.


2.C_cestoviny_opakovat
cestoviny.docx


DEJ._II.A_C_D__cast_2.docx


Odborný výcvik - aplikovaná informatika
Práce mi pošlite na email sosbanbb@gmail.com najneskôr do 8.4.2020
V prípade, že chcete urobiť úpravy pred oficiálnym odovzdaním práce, treba ich poslať na kontrolu skôr.


2.C_EKO_Dane._Opakovanie.docx


SJL - Študenti, sledujte televízny program Trojka. Každý deň o 9.30 vysielajú sfilmované diela autorov, ktorých tvorbu sme preberali a ešte by sme prebrať mali. 25.3.- Ťapákovci; 26.3.- Kým kohút nezaspieva; 27.3. - Soiré; 31.3.- Lakomec; 1.4. - Bačova žena, 2.4. - Statky-zmätky; 3.4. - Drak sa vracia. Vašou úlohou je pozrieť si dramatické dielo Kým kohút nezaspieva, vypracovať krátku správu o udalosti-teda o tomto diele a poslať mi to na mail: mlibusa@gmail.com


Hausaugabe_II.C_-_essen.docx


CHE
roztoky_pripravte si domácu dezinfekciu pomocou priloženej tabuľky
Tabulka_riedenia_100_ml_etanolu_vodou.docx


TEV
TEV.docx


Odborný výcvik Aplikovaná informatika - nezabudnite do určených termínov odovzdať emailom maturitné práce a prezentácie na obhajobu.


II.C_nemcina_Hausaufgabe.docx


MAT_2C_LOGIKA.docx