Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

Článok z Regensburgu

Článok z Regensburgu

Slovenské absolventky na stáži v Bavorsku

 

Združenej strednej škole v Banskej Bystrici, terajšej Strednej odbornej škole, Pod Bánošom 80, sa podarilo nadviazať kontakt s bavorskou strednou školou.

Ide o Hermann – Höcherl – Schule,  Berufsbildungszentrum v Regensburgu.

Regensburg je krásne  mesto na Dunaji, ktorého historické pamiatky zaradili do UNESCO. Svojimi dejinami je zviazané aj s Veľkomoravskou ríšou.

Na okraji mesta stojí renovovaná škola, a tam štyri slovenské absolventky odboru pracovník marketingu strávili tri týždne od 2. 10. do 26. 10. 2008.

Spolupracovali s tamojším odborom hospodárstvo. Zúčastňovali sa teoretického vyučovania i praxe. Keďže v súčasnosti sú už študentkami 1. ročníka na vysokých školách, na prax boli zaradené podľa terajšieho zamerania. Pracovali v materskej škole, v družine; v penzióne, v hoteli; na prímestskom trhu ovocia a zeleniny; v dome opatrovateľskej služby; v koncertnej sále; v kancelárii.

V objekte školy prejavovali svoju zručnosť pri vytváraní plyšových hračiek, viazaní kytíc i pri kuchynských prácach.

Vyvrcholením ich pobytu bol 21. október, Deň slovensko – bavorského priateľstva. Dievčatá so svojimi nemeckými spolužiakmi uvarili cesnakovú polievku, bryndzové halušky; upiekli ovocný koláč. Pomocou pripravených prezentácií oboznámili prítomných žiakov a pedagógov so Slovenskom, Bratislavou, Banskou Bystricou i našou školou a jej výrobkami. Rozdali množstvo informačných materiálov, vytvorili dva pôsobivé plagáty o Slovensku a tiež o jeho školskom systéme.

Vo voľnom čase navštívili blízke mestá München a Nürnberg. Ochutnali bavorské klobásky a zažili veselú atmosféru Oktoberfestu.

Ubytované boli v rodinách, kde nadviazali priateľské vzťahy. Priniesli na Slovensko niekoľko receptov bavorských zákuskov, ktoré plánujeme zaviesť do školskej výroby.

Zo svojho pobytu vytvorili za pomoci nemeckého učiteľa Martina www – stránku a urobili veľa zaujímavých fotografií.

Pobytom v SRN posilnili svoje rečové znalosti, zdokonalili sa v samostatnom vybavovaní a cestovaní, spoznali novú krajinu.

V mesiaci novembri sa uskutoční beseda žiakov 1. a 2. ročníka SOŠ s účastníčkami projektu. Dúfame, že táto udalosť bude pre nich motiváciou pri učení sa cudzieho jazyka.

Vedenie Berufsbildungszentrum prejavilo veľký záujem o našu školu, o jej orientáciu na rozvoj vidieka a agroturistiku. So sympatiami sa stretol  špeciálny chov a jeho zameranie na včelárstvo. Riaditeľ Hermann – Höcherl – Schule pán Jung a jeho zástupkyňa Sofia prijali pozvanie riaditeľa SOŠ Pavla Fiľa navštíviť našu školu v lete 2009.

Spolupráca s bavorskou školou môže byť perspektívna, keďže sa tam nachádzajú aj odbory záhradník a kvetinár.

Veríme, že nemeckým učiteľom sa podarí vytvoriť projekt, na základe ktorého uvítame v Banskej Bystrici tiež ich študentov.

Dovtedy „Grüß Gott“ a „Tschüs“, Regensburg!

 

 

 

PhDr. Anna Ivanová

učiteľka nemeckého jazyka  


Fotografie

 http://picasaweb.google.sk/sosbanbb/NaStaziVNemecku#