Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Adresa školyPod Bánošom 80, 97411 Banská Bystrica
Telefón+421 48 4724514
E-mailsos@sosbanbb.sk
WWW stránkasosbanbb.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng.Fiľo Pavel   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 507

Počet tried: 19

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. A33 
I. B23 
I. C8 
I. D25 
I. E31 
I. F32 
I. P20 
II. A26 
II. B27 
II. C1 
II. D25 
II. E28 
II. F34 
II. M16 
III. A27 
III. B17 
IV. A0 
IV. B0 
IV. D1 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaADKAGRACHANT1AJ2AJANJANSASLAEKAPCAINAPIBCHBOC
I. A   2,15  2,53        
I. B      2,79        
I. C  2,5   3       3
I. D    2   1,52      
I. E           1,26   
I. F           1,05   
I. P               
II. A   2  2,27        
II. B      1,88   2,07    
II. C  3   2,6       3
II. D    1,72          
II. E           1,93   
II. F           2   
II. M      4   1,56    
III. A   1,832,55 2,56        
III. B      2,31   1,9    
IV. A      2,38     2,18  
IV. B      1,86   2,25    
IV. D    2,07          

TriedaBIOBIABINBVMCKTCUVCADADKcCCKCNOPNOCPRCNDPOPcCRO
I. A2,03         1,73    
I. B 2,57  2,44          
I. C               
I. D1,52              
I. E               
I. F               
I. P               
II. A            1,47  
II. B    1,56          
II. C               
II. D1,8              
II. E               
II. F               
II. M 2,86             
III. A            2 2,3
III. B 2  1,56          
IV. A        2,33  2,442 2,56
IV. B    2,29          
IV. D               

TriedaCSHCVPCVACVDVDAcCJICZECCHCVCCMKCVMKTCVMCZPCZRCVTEC
I. A1,71              
I. B               
I. C               
I. D               
I. E               
I. F               
I. P               
II. A   1,87           
II. B               
II. C               
II. D               
II. E               
II. F               
II. M               
III. A  1,2            
III. B       1,76       
IV. A2,06              
IV. B               
IV. D               

TriedaCSZCFACYTDEJDOVEKLEKNEKOEKMEAOEKPEPCEPRETVETL
I. A   2,91   2,21     1,36 
I. B             1,73 
I. C   3   1,5       
I. D   2,24   1,52     1,13 
I. E        1,17      
I. F        1      
I. P       1,05       
II. A   2,65   2,19     1,3 
II. B               
II. C   2,22   2,67       
II. D   1,88   1,32     1,22 
II. E        1,57      
II. F        1,62      
II. M               
III. A 1,64     2,41    2,18 1,33
III. B       1,8       
IV. A              2
IV. B       1,29       
IV. D       1,55    1,48  

TriedaEXRFRJFYZGCRGORHOGHOPHPPHSZHYIHYGCHECHŠCHHCHM
I. A5              
I. B           2,65   
I. C               
I. D    1,72      1,52   
I. E              1,19
I. F              1,1
I. P               
II. A           2,19   
II. B               
II. C               
II. D           1,6   
II. E              1,96
II. F              1,91
II. M          1,5    
III. A1,67       2,09      
III. B          2,4    
IV. A               
IV. B               
IV. D               

TriedaCHOHZTCHZIPXPIPINFINPINTKOMKGSKOSKPTLNRVLNVLAR
I. A 2,48   1,08         
I. B           2,14   
I. C     1         
I. D     1         
I. E               
I. F               
I. P               
II. A 2,18   1,88         
II. B     1,15     1,93   
II. C     2,78         
II. D     2   1,44     
II. E               
II. F               
II. M     1,83         
III. A 2,3   2,59         
III. B     1     1,2   
IV. A 2           2,83 
IV. B               
IV. D               

TriedaMANMNZMMRMARMKTMPSMATMCHMRVMZRMBIMIKMIPMOVNBI
I. A      3,06 2,52      
I. B      3,16        
I. C      3        
I. D      2,52        
I. E               
I. F               
I. P               
II. A  1,87   2,88  2,45     
II. B      2,69   1,74    
II. C      3,11   3,11    
II. D 1,88  2 2,24        
II. E               
II. F               
II. M      2,83   1,81    
III. A 2,731,67 2,45 3,07 2,6    1 
III. B      2,13   1,76    
IV. A  1,82   3,03 1,89      
IV. B               
IV. D 1,72  1,52 2,24        

TriedaNBVNAO1NJ2NJNEJOBNOCHOPROBYKAJKAJ/OKKAJOKAKCJOKD
I. A1,23    1,852 2,23      
I. B1,5     1,67        
I. C    1          
I. D1  2,08 1,2         
I. E               
I. F               
I. P               
II. A1    1,311,27        
II. B               
II. C    3,25          
II. D1,29  2,04 1,16         
II. E               
II. F               
II. M               
III. A   2,64 1,671,5  2,5     
III. B     1,13         
IV. A      1,27  2,73     
IV. B               
IV. D   1,86           

TriedaKNJODPOPXPRXODKOBVODVOVYOVUCTOAPOVAINOCCHOCYOVCYOLY
I. A               
I. B               
I. C   3           
I. D               
I. E       5       
I. F               
I. P               
II. A               
II. B               
II. C   2,22           
II. D               
II. E       1,75       
II. F       1,74       
II. M               
III. A               
III. B               
IV. A       1,83 2,5     
IV. B               
IV. D               

TriedaOVLYOMOOVMOVOVOPOKAoOKAOVKAJOKDOVKJOVKNJOPUOVPETPEToOVPKSOPN
I. A               
I. B               
I. C               
I. D               
I. E               
I. F               
I. P               
II. A 1,36             
II. B               
II. C               
II. D               
II. E               
II. F               
II. M               
III. A     2,5         
III. B               
IV. A     2,28        2,22
IV. B               
IV. D               

TriedaOVPOLOVPMIOVZVTOZVOPJOVPJSPJSoOVPHUORNOVREGRENoOVROVOSVOVSVTOVT
I. A               
I. B               
I. C               
I. D               
I. E               
I. F               
I. P               
II. A               
II. B               
II. C               
II. D               
II. E               
II. F               
II. M               
III. A               
III. B               
IV. A               
IV. B               
IV. D               

TriedaOVVTOVIKTZVToOROORAETGETGAPERPRAPRTPETPKSQVCPOSPMI
I. A         2,43     
I. B     2,78         
I. C               
I. D               
I. E               
I. F               
I. P               
II. A         2,73 2,45   
II. B     2,25         
II. C               
II. D               
II. E               
II. F               
II. M               
III. A         2,3     
III. B     1,55         
IV. A           2,39   
IV. B     2,43         
IV. D            1,52  

TriedaPAVPVYPČOZPRNPXAPXIPXI/APIPCYPXCIPXPLYPXLPKAPKDPETp
I. A               
I. B 2,04             
I. C 2,5             
I. D               
I. E               
I. F               
I. P               
II. A               
II. B 1,74             
II. C               
II. D    1,08          
II. E               
II. F               
II. M 1,81             
III. A       5 5  2,55  
III. B 1             
IV. A               
IV. B               
IV. D   1,521,281,93      1,48  

TriedaPPUPXTPNDPXRPVTPXVPOPPJSPSYPSPPPTPPPPSDPSTRAV
I. A               
I. B               
I. C               
I. D               
I. E               
I. F               
I. P               
II. A               
II. B               
II. C               
II. D               
II. E               
II. F               
II. M               
III. A    5          
III. B               
IV. A               
IV. B               
IV. D  1,83            

TriedaREGRNDRMPRMURJVROVRUJBISSEBSEFSCHSEMSKMSJLSVT
I. A    2,43        2,74 
I. B             1,84 
I. C             2 
I. D             1,76 
I. E               
I. F               
I. P            1,74  
II. A    2        2,69 
II. B             2 
II. C             2,44 
II. D             2,2 
II. E               
II. F               
II. M             2,83 
III. A    2,1        2,44 
III. B             2,19 
IV. A   1,94         2,69 
IV. B             2,43 
IV. D             1,66 

TriedaSLKSOKoSKVSOKKMMSPKSQHSSCSZCSPPSPVSprSRQSZVSTO
I. A   1,71  3,23    1   
I. B           1  3,29
I. C               
I. D1,48          1   
I. E               
I. F               
I. P               
II. A      2,27    1   
II. B           1  2,33
II. C               
II. D1,52          1   
II. E               
II. F               
II. M           1   
III. A      2,17    1   
III. B           1   
IV. A      1,64    1   
IV. B           1   
IV. D           11,28  

TriedaSTZSURP10ŠTCCUTŠPRŠPSSTEŠTESHZŠCHŠPHTADTECTCH
I. A               
I. B 2,25      2,78    2,57 
I. C 2,5           2,5 
I. D               
I. E               
I. F               
I. P1,951           1,84 
II. A               
II. B 2,74      1,67      
II. C 2,78           2,78 
II. D               
II. E               
II. F               
II. M             1,94 
III. A               
III. B1,441,56      1,13    2,4 
IV. A  1,55            
IV. B2,142,25  1,71          
IV. D               

TriedaTYMTAHTHVTRVTCRTSFTSPTŽVTCHVVTCTSVTEVTČOZTOVTVZ
I. A2,85              
I. B               
I. C               
I. D     1,8         
I. E               
I. F               
I. P               
II. A2,07              
II. B               
II. C               
II. D     1,72         
II. E               
II. F               
II. M               
III. A1,83              
III. B               
IV. A1,82              
IV. B               
IV. D               

TriedaTNVTUVUCTUČTÚČ1ÚČ2USPÚSPVČEVČPVTQIKTVYŽVAZVDA
I. A 1,86            2,77
I. B               
I. C               
I. D               
I. E        31,87     
I. F         1,67     
I. P               
II. A              2
II. B               
II. C               
II. D               
II. E        2,141,93     
II. F        2,061,65     
II. M               
III. A  2,93           2,33
III. B               
IV. A  2,45           1,73
IV. B               
IV. D  1,83   1,211       

TriedaZAHZRAZAEZMEZYPZIP/PRNZZZVTZVUZRTZTVŽIV
I. A            
I. B            
I. C            
I. D            
I. E            
I. F            
I. P            
II. A            
II. B            
II. C            
II. D            
II. E            
II. F            
II. M            
III. A            
III. B            
IV. A 1,72  1,91       
IV. B            
IV. D            

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A335111160000
I. B23181220000
I. C800206000
I. D25871000000
I. E31240016000
I. F32000032000
I. P20115211000
II. A26571310000
II. B27314910000
II. C100100000
II. D2598800000
II. E28193060000
II. F34225070000
II. M1691600000
III. A27461520000
III. B1786300000
IV. A000001000
IV. B000000000
IV. D100010000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A33205277,10203676,50160,60
I. B23147877,79143575,53432,26
I. C800,0000,0000,00
I. D25248199,24245998,36220,88
I. E3100,0000,0000,00
I. F3200,0000,0000,00
I. P2000,0000,0000,00
II. A26203281,28197478,96582,32
II. B27217383,58211981,50542,08
II. C1109109,009292,001717,00
II. D252779111,162717108,68622,48
II. E2800,0000,0000,00
II. F3400,0000,0000,00
II. M1649081,6743672,67549,00
III. A273560142,403453138,121074,28
III. B1781273,8281273,8200,00
IV. A0180180,00117117,006363,00
IV. B000,0000,0000,00
IV. D100,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB163(26/37)    20112011 2,3562
Nemecký jazykB15(3/2)      1214,004
Praktická časť odbornej zložky 68(29/39)           
Slovenský jazyk a literatúra 68(29/39)    192813512,1166
Teoretická časť odbornej zložky 68(29/39)    2526114 1,9166

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 68(29/39)43155211,5366

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat 
I. B2977 H cukrár kuchár 
I. C2982 L potravinárska výrobapekárenská a cukrárska výroba
I. D6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 
I. E4582 H včelár, včelárka 
I. F4582 H včelár, včelárka 
I. P2987 H biochemik - výroba piva a sladu 
II. A4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat 
II. B2977 H cukrár kuchár 
II. C2952 L výroba potravín 
II. D6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 
II. E4582 H včelár, včelárka 
II. F4582 H včelár, včelárka 
II. M2987 H biochemik - výroba piva a sladu 
III. A4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat 
III. B2977 H cukrár kuchár 
IV. A4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 
IV. B2978 H cukrár pekár 
IV. D6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Doplnkové silové aktivity0 Mgr. František Feldmajer
Ekologický0 Ing. Katarína Trizuliaková
Espaňol0 Ing. Benjamín Šimko
Florbal0 Mgr. Ondrej Bíreš
Kôň priateľ človeka I.0 Ing. Emília Kupcová
Kôň priateľ človeka II.0 Ing. Emília Kupcová
Kultúrno umelecký0 Mgr. Helena Donovalová
Kutil0 Bc. Miriam Troppová
Kutil I.0 Jaroslav Pásler
Moja cestovka0 Ing. Soňa Jonaštíková
Nemecká konverzácia10 Ing. Ľudmila Bojsová
Netradičné zdobenie0 Mgr. Emília Klocháňová
Nové recepty a recepty starých materí0 Ing. Jozefína Gregorčoková
Plaváreň0 Mgr. František Feldmajer
Poznaj svoje peniaze0 Ing. Gabriela Štrbavá
Prstom po mape0 Ing. Alexandra Šuhajdová
Sokoliarstvo0 Mgr. Janka Trvalcová
Včelársky I.0 Jaroslav Pásler
Včelársky II.0 Jaroslav Pásler

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Ing.Fiľo Pavel

V Banskej Bystrici, 7. apríla 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: