Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

Podnikanie na vidieku potrebuje nápady

Podnikanie na vidieku potrebuje nápady 2015-1-SK01-KA 102-008701"

Opis projektu

Prešlo už u nás štrvťstoročie po politických zmenách, to je jedna generácia. No na vidieku je málo spokojných ľudí. Ale aj ľudia na vidieku chcú žiť dôstojne, živiť sa vlastnou prácou. My sa na našej škole snažíme pomáhať mladým ľuďom so záujmom o život na vidieku. Ciľovou skupinou projektu sú študenti odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka.
Hlavným cieľom projektu je:

 1. zlepšiť úroveň kompetencií a zručnosti našich študentov s ohľadom na ich uplatnenie na trhu práce, a to prepojením reoretického vzdelávania a odbornej prípravy s reálnym svetom práce. Študenti sa oboznámia s poľnohospodárstvom a podnikaním v poľnohospodárstve a agroturistike v Taliansku, jednej z krajín EÚ. Podstatou je spoznať marketing, mažment a riadenie úspešne fungujúcich prevádzok agroturizmu a súkromných fariem. Chceme navštíviť odborné školy, aby sme získali prehľad o talianskom systéme výučby odborných predmetov týkajúcich sa vidieka, cestovného ruchu, domácej talianskej kuchyne, ale aj starostlivosti o hospodárske zvieratá, mechanizácie výroby a pestovania rastlín.
 2. Navštíviť aj súkromné poľnohospodárske farmy a malovýrobcov, zameraných na malovýrobu podloženú tradíciami, prenášanými z generácie na generáciu. Pôjde o didaktické návštevy, ktoré budú pre našich študentov motivácioíu a studňou nápadov a návodov v spôsoboch podnikania, získavania, spracovania a predaja produktov ba vidieku. Ťažiskom bude stážovanie študentov na miestnych farmách a zariadeniach agroturizmu, pretože študenti potrebujú zlepšiť odborné poznatky a konforntovať ich z praxou, kde dlhšie funguje.
 3. Ďalším cieľom je vytvoriť v študentoch povedomie potreby celoživotného vzdelávania a ukázať možnosti zvyšovania kvalifikácie prostredníctvom využívania nástrojov EÚ.
 4. Nie zanedbateľným cieľom je aj zlepšenie výučby a učenia sa jazykov a podporenie jazykovej rozmanitosti a medzikultúrneho povedomia.

Projekt sa realizuje v 2 turnusoch.
1. turnus - 18.10. - 7.11.2015
Stáž prebieha v Umbrii, stredné Taliansko, v meste Spoléto.
Prvý týždeň študenti absolvovali didaktické návštevy škôl podobného typu ako je naša, aby mohli porovnať systém a spôsob prípravy študentov v Taliansku. Ďalšie 2 týždne nasledovala odborná stáž na didaktických agroturistických a ekologických farmách v Umbrii.

Erasmusplus: 1. turnus: 18.10. – 07.11.2015

18.10.2015

Odlietali sme z bratislavského letiska a zažili sme 30-minútové meškanie lietadla. Viete, že aj lietadlá meškajú? My už vieme. V zdraví sme prežili let do Ríma a odtiaľ cestu autobusom do Spoleta. Ubytovaní sme boli v hoteli s príznačným názvom Európa.

TOPKA dňa:

 • Adamkov ružový kufor
 • Ručná brzda v lietadle

 

19.10.2015

Po komfortných raňajkách o 9,00 sme navštívili jednu z najväčších škôl v regióne Strednú školu ALBERGHIERO v Spolete, ktorá má 4 študijné odbory: kuchár, čašník, recepčné služby a agroturistika. Prvé dva roky je štúdium zamerané všeobecne a od 3. ročníka si študenti vyberajú špecializáciu podľa vlastného záujmu.


Poobede sme navštívili rodinnú farmu FELIZIANI – OLIVOVÝ MLYN. Už piata generácia vlastníkov, ktorí vyrábajú olivový olej pre pestovateľov olív z tohto regiónu. Ich ročná produkcia je 20 t oleja, svojho vlastného a potom pre ostatných pestovateľov podľa úrody. Zo 100 kg olív sa vyprodukuje 13 kg oleja. Svoj olivový olej predajú v rámci „KILOMETER ZERRO“.
Kontakt: www.feliziani.it

TOPKA dňa:

 • Vrátnička = „vyhadzovačka“ na strednej škole, keď neovládaš jazyk – čakaj komplikácie
 • Zoznamovací večierok – kaderníčky zo Žiaru

 

20.10.2015

Nezabudnuteľná ochutnávka červených a bielych vín v rodinnej firme ARNALDOCAPRAI. Nakoľko máme všetci 18, tak sme si vychutnali aj zabudnutú odrodu SAGRANTINO, ktorú táto rodina, ktorá sa mimochodom venuje výrobe textilu, pozdvihla z prachu a zabudnutia a teraz toto víno predáva do celého sveta, a nielen toto víno, ale aj mnoho iných.
V priamom prenose - Ružové komando v akcii


Poobede sme si užívali na didaktickej farme AGRI LEISURE TIMEAntoniaLattanziho. Videli sme mnoho možností a neočakávaných nápadov a aktivít, ktoré je možné poskytovať záujemcom o pobyt na vidieku, a to od plážového volejbalu a bazéna, cez zvieratká – koníky, ovce, hovädzí dobytok, poníky, zajace, sliepky, po pestovanie rôznych rastlín a liečivých bylín a následné spracovanie poľnohospodárskych plodín, výrobu ozdobných darčekových predmetov, až po „počúvanie ticha“ v lesíku. Zabezpečili sme nadviazanie kontaktov s podobnou farmou na Slovensku „Marekov dvor“, kde naši študenti absolvujú týždňovú súvislú prax.
Kontakt: www.agrileisuretime.com

TOPKA dňa:

 • Večerná „parkovica“ aliasmultilaguage

 

21.10.2015

V prednáškovej sále VillyRedenty sme strávili poučné hodiny v debatách s p.ThomasomCoricelim na tému eko-poľnohospodárstva a využívania európskych fondov na podporu poľnohospodárov. Chvíľami bolo naozaj horúco, napriek nízkej teplote v miestnosti, a to najmä vtedy, keď naši študenti hovorili o situácii v slovenskom poľnohospodárstve a podpore zo strany štátu a prideľovaní grantov EÚ. Tento Talian švajčiarskeho pôvodu nás naozaj zaujal svojimi poznatkami a skúsenosťami.

Po zaujímavej prednáške nasledovala zaujímavá realita, a to návšteva BIOFarmy pána ThomasaCoriceliho. Bližšie sme sa zoznámili s jeho verným psom a široko-ďaleko známou dvojicou – kohút a sliepka – ktorá obýva olivovník a hlasným spevom začína každý deň, na „potešenie“ domácich aj hostí, ubytovaných na farme. Aj tu sa nám podarilo degustovať práve rodiace sa víno. Pochopili sme, že trpezlivosť ruže prináša a treba počkať, kým vínko dozrie.

TOPKA dňa:

 • Slepačí manželský pár na strome

 

22.10.2015

RÍM – RÍM – RÍM
Cestovanie vlakom v Taliansku je veľmi pohodlné, vlaky sú komfortné a čisté.Takže do Ríma sme šli vláčikom, počasie bolo príjemné a Rím bol úchvatný. O tomto meste je ťažko hovoriť, treba ho vidieť, cítiť, ochutnať. Celodenný výlet bol síce únavný, ale to sme zistili až večer po návrate. Za jeden deň si Rím nepozriete !!! Nám sa to nepodarilo, ale aj to málo čo sme stihli, potešilo naše srdiečka. Dokonca aj chlapci to prežili v nemom úžase.

23.10. 2015

Bol to piatok s veľkým P, pretože sme si pozreli farmy, na ktorých budeme tráviť nasledujúce dva týždne. Zoznámili sme sa s domácimi a ich zamestnancami, pochutili sme si na pravej domácej pizze a voňavej káve a rozdelili sa podľa záujmov do pracovných skupín na stáže.

TOPKA dňa:

 • Jazda s „Agrom“, šoférovať v Taliansku je umenie !!!

 


24.10.2015

Obhliadka historického centra Spoleta, malé nákupy, zmrzlinka, magnetky a pohľadnice


25.10.2015

Návšteva historického klenotu – v Orviete, z takej krásy prechádza zrak!


26.10. – 6.11.2015

Stážovanie na vybraných farmách


31.10.2015

Celodenný výlet do Assisi, opäť veľmi pohodlným vlakom a autobusom do pôsobiska sv. Františka. Mali sme šťastie na počasie aj na ľudí. Každý kameň má svoju históriu...

No a večer bol Halloween
Sme pripravení na všetko...


6.11.2015

Slávnostná galavečera s farmármi a zástupcami hosťujúcej organizácie Azzura v predvečer ukončenia stáže, bola naozaj „gala“ a obsahovala všetky kulinárske poklady Talianska.

7.11.2015

A opäť bratislavské letisko. Domov – sladký domov


PS: Aj ružový kufor sa šťastne vrátil, ale tiež „pribral“ - ako my. Že by to bolo talianskou stravou?

Projekt: „PODNIKANIE NA VIDIEKU POTREBUJE NÁPADY“
II. termín: 30.03. – 19.04.2016

30.03. streda

Hneď po Veľkej noci sa skupina mladých šikovných študentov SOŠ Pod Bánošom vydala na cestu žltým busom a letecky z Banskej Bystrice tam, kam vedú všetky cesty – do Ríma. Napriek problémom v doprave a meškaniu sme sa šťastne dostali až do cieľa našej cesty – do mesta Spoleto. Zvládli sme aj prvú prehliadku mesta.

31.03. štvrtok

Pobyt sa začal stretnutím so študentmi najväčšej strednej odbornej školy Alberghiero, na ktorej sa oboznámili so systémom vzdelávania na stredných odborných školách v Taliansku. Deň pokračoval návštevou olivového mlyna patriaceho už piatej generácii rodiny Felliziani, ktorá bola spojená s ochutnávkou čerstvého oleja. Študenti sa bližšie zoznámili s procesom zberu a spracovania lisovania za studena, spôsobmi degustácie, s ďalšími výrobkami s použitím olivového oleja, pričom bol dôraz kladený na dodržiavanie tradícií prenášaných z generácie na generáciu. Študenti sa zaujímali o používanie chemických prostriedkov pri ochrane olivovníkov pred škodcami. Hlavnou témou bol spôsob predaja výsledných produktov prostredníctvom predaja „ Kilometer Zero“.

01.04. piatok

Návšteva agroturistickej farmy Tommasa Coricelliho vyplnila doobedňajší program. Tento farmár využil budovu starého rodičovského domu a s minimálnymi stavebnými úpravami a pôvodným zariadením ju ponúka ako produkt pre mladé rodiny, študentov a klientov, ktorí chcú ochutnať život starých otcov. Pre nás bolo prekvapením, aký veľký záujem bol takýto spôsob trávenia voľného času. Azienda Agraria, ktorú tvorí hlavná budova a niekoľko chatiek moderne zariadených, bazén a ihriská poskytujú služby náročným návštevníkom vidieka. Mohli sme vidieť, že vidiek navštevujú ľudia s rôznymi potrebami a šikovný podnikateľ sa im musí prispôsobiť. Poobedný program bol veľmi príjemný – bola to návšteva rodinného vinárstva Arnaldo Caprai, ktoré znovu dostalo do povedomia zabudnutú odrodu vína Sagrantino. Nevynechali sme ani ochutnávku vín, ktoré produkujú. Čerešničkou na torte bola návšteva malebného mestečka s prekrásnym výhľadom na okolitú krajinu Montefalco.

02.04. sobota

Lahodná pizza Bianco nás privítala na didaktickej farme Agri Leisure Time, ktorá patrí Antoniovi Lattanzi a jeho rodine. Pestrý a zaujímavý výklad sprevádzal prehliadku farmy, jej zvieracích obyvateľov, špeciálnych učební pre organizovanie škôl v prírode, prázdninových a dovolenkových pobytov. Nechýbal bazén a obrovské ihriská na plážový volejbal, ktoré túto farmu odlišujú od okolitých. Ďalším unikátom bola prírodná dráha North Walking, vybudovaná za pomoci európskych fondov. Poobede sme absolvovali podnetnú prednášku o ekologickom poľnohospodárstve v prednáškovej miestnosti Vily Redenty. Prednášajúcim bol Tommaso Coricelli a jeho prednáška bola doplnená fotodokumentáciou a zaujímavými faktami z jeho vlastnej ekofarmy. Doplnili sme si poznatky o spôsobe ako malovýrobcovia na vidieku predávajú svoje výrobky v rámci Kilometra Zero i za jeho hranice.

03.04. nedeľa

Napriek pohnutej situácii v Európe v súvislosti s teroristickými útokmi sme sa odvážne vybrali do Ríma. Privítal nás krásnym počasím, očaril pamiatkami, láskavými ľuďmi,
chutnými croassantami a voňavou kávou. Rím treba jednoducho vidieť na vlastné oči.

04. 04. – 19.04. 2016

Nasledujúce týždne boli naplnené praktickými odbornými činnosťami na ekologickej farme Tommasa Coricelliho, návštevami miestnych trhov s lokálnymi výrobkami (ovocie a zelenina), diskusiami s predajcami o problematike pestovania a predaja z dvora. Vo voľnom čase sme navštívili Assisi, Perugiu, Spello, nádherné Marmorske vodopády a podrobne sme preskúmali Spoleto a okolie. Krátko pred odchodom sme v príjemnej rodinnej reštaurácii vyhodnotili celú stáž a odišli sme s pocitom, že sa tam musíme vrátiť.

Funded by the EU

 

 

 

„PODNIKANIE NA VIDIEKU POTREBUJE NÁPADY“

Slovensko nie je priemyselná veľmoc, ale naopak, krásna vidiecka krajina, o ktorú sa treba starať. Odbory našej školy sa zameriavajú na výučbu toho ako spravovať krajinu, ako poskytovať kvalitné služby v rámci agroturistiky, ako v potravinárstve zachovávať tradičné chute našich výrobkov a odolať ére polotovarov a zmesí. Škola sa nesnaží pripraviť študentov len teoreticky, ale riadi sa heslom „Čo učíme - to aj robíme“. Prax je pre našich študentov veľmi dôležitá, pomáha odštartovať podnikateľské myslenie, dáva študentom možnosť motivovať sa, získavať nové nápady a prístupy. Chceme, aby študenti videli úspešných ľudí, úspešné prevádzky a farmy na vidieku.

PREČO SA ZAPÁJAŤ DO PROJEKTOV ERASMUS+

Prešlo už u nás štvrťstoročie po politických zmenách, to je jedna generácia. No na vidieku je málo spokojných ľudí. Ale aj ľudia na vidieku chcú žiť dôstojne, živiť sa vlastnou prácou. My sa na našej škole snažíme pomáhať mladým ľuďom so záujmom o život na vidieku. Cieľovou skupinou projektu boli študenti odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka. Mnoho začínajúcich podnikateľov jednoducho nevie podnikať. V škole sa ich snažíme na to teoreticky pripraviť. Projekt im ukazuje teóriu v praxi, poskytuje nápady, ako nájsť dieru v trhu, vychádzať z tradícií, pomôcť odštartovať podnikateľské myslenie a orientovať sa na podnikanie, ktoré pritiahne ľudí z diaľky. Kľúčom bolo objaviť potenciál oblasti, v ktorej naši žiaci žijú. Dôležité je MAŤ NÁPADY! Projekt bol inšpiráciou našich študentov v tomto duchu. Účastníci sa v diskusii po prednáškach zaujímali o legislatívne normy, týkajúce sa pestovania plodín, chovu hospodárskych zvierat, produkcie vlastných výrobkov a ich následného predaja spotrebiteľom v realite Talianska. Pri praktických činnostiach na farmách neušlo pozornosti študentov efektívne a hospodárne nakladanie s energiami a materiálmi.


SPLNENÉ CIELE PROJEKTU

 1. Zlepšili sme úroveň kompetencií a zručností našich študentov s ohľadom na ich uplatnenie na trhu práce, a to prepojením teoretického vzdelávania a odbornej prípravy s reálnym svetom práce. Študenti sa oboznámili s poľnohospodárstvom a podnikaním v poľnohospodárstve a agroturistike v Taliansku, jednej z krajín EÚ. Navštívili sme najväčšiu Strednú odbornú školu Albeghieri v regióne s podobným zameraním, aby sme získali prehľad o talianskom systéme výučby odborných predmetov týkajúcich sa vidieka, cestovného ruchu, domácej talianskej kuchyne. Študenti sa oboznámili s prvovýrobou z tradičných plodín a surovín a ich využitím v tradičnej regionálnej kuchyni podľa vlastných receptúr, s prípravou tradičných regionálnych jedál.
 2. Navštívili sme aj súkromné poľnohospodárske farmy a malovýrobcov, zameraných na malovýrobu podloženú tradíciami, prenášanými z generácie na generáciu. Išlo o didaktické návštevy, ktoré boli pre našich študentov motiváciou a studňou nápadov a návodov v spôsoboch podnikania, získavania, spracovania a predaja produktov na vidieku.Ťažiskom bolo stážovanie študentov na miestnych farmách a zariadeniach agroturizmu, pretože študenti potrebovali zlepšiť odborné poznatky a konfrontovať ich s praxou v krajine, kde dlhšie funguje. Naši študenti mali možnosť motivovať sa, získať nové nápady a prístupy k riešeniu problémov, videli úspešných ľudí, úspešné prevádzky a farmy na vidieku v regióne, ktorý má veľa spoločného s naším. Oboznámili sa s eko-poľnohospodárstvom v regióne Umbrie. Zamerali sme sa na získavanie informácií o najnovších trendoch vývoja v oblasti podnikania na vidieku - a to najmä: predaj z dvora, agroturistika, obnova tradičných produktov. Po absolvovaní stáže na farmách boli účastníkom udelené potvrdenia hodnotiace úroveň ich zručností, snahu a výsledky pri plnení úloh, ktorými boli poverení.
 3. Ďalším cieľom bolo, aby si študenti uvedomili potrebu celoživotného vzdelávania a ukázalo sa, že vysoko hodnotili možnosti zvyšovania kvalifikácie prostredníctvom využívania účasti na projektoch financovaných EÚ.
 4. Nie zanedbateľným cieľom bolo aj zdokonalenie sa v komunikácii v neznámom prostredí v cudzom jazyku, zlepšenie výučby a učenia sa jazykov a podporenie jazykovej rozmanitosti a medzikultúrneho povedomia. Študenti si v realite „vybrúsili“ jazyky, a to nielen anglický, ale aj taliansky jazyk. Tú najdôležitejšiu slovnú zásobu, ktorú používali, zhrnuli do svojich slovníkov odborných termínov.
 5. Získali sme lepšiu informovanosť o európskych projektoch a hodnotách EÚ.

 

PRÍPRAVA NA PROJEKT

Účastníkom oboch turnusov bola poskytnutá kultúrna príprava – informácie o histórii, geografii, kultúre a súčasnosti Umbrie, informácie o talianskych zvykoch a tradíciách, špecifikách a zameraní talianskeho poľnohospodárstva a vidieckej turistiky a jazyková príprava – v ktorej získali základné komunikačné frázy a odborné výrazy, spojenia a pojmy používané v poľnohospodárskej terminológii a agroturistike, a to v anglickom a talianskom jazyku. „Miriam, ďakujeme“.
Príprava zahŕňala aj poučenie o bezpečnosti pri práci, zhrnuli sme základné pravidlá a pripomenuli vhodné pracovné oblečenie a obuv. Študentom bolo zabezpečené pracovné oblečenie s logom školy a účastníci prvého turnusu vystupovali ako „ružové komando“ v tričkách so školským logom, kým študenti druhého turnusu pútali pozornosť v modrých školských tričkách.

 

PREHĽAD O REALIZÁCII PROJEKTU

Talianska oblasť Umbria je krajina podobného charakteru ako región stredného Slovenska, nachádza sa v strede Talianska, nedotýka sa mora a je zameraná na poľnohospodárstvo . V krajine sa nachádzajú krásne farmárske obydlia, ktoré poskytujú služby v agroturistike a úspešne fungujúce rodinné podniky, ktoré sa zaoberajú pestovaním a spracovaním kvalitného vína a olivového oleja.

Tento projekt sa realizoval v dvoch etapách. Študenti strávili 21 dní v nádhernom meste Spoleto, ktoré sa nachádza približne 140 km od hlavného mesta Talianska – Ríma. Prvý týždeň stáže bol plný poznávania, študenti navštívili jednu z najväčších škôl v regióne – Strednú školu ALBERGHIERO v Spolete, ktorá sa zameriava aj na agroturistiku. Ďalšou zastávkou bola rodinná farma FELIZIANI – olivový mlyn, kde už piata generácia spracúva olivový olej pre seba aj ostatných pestovateľov z blízkeho okolia.

Študenti mali možnosť zoznámiť sa s novátorským spôsobom predaja „CHILOMETRO ZERO“, v rámci ktorého predávajú pestovatelia a chovatelia vlastné produkty spotrebiteľom do vzdialenosti 1 km. Veľký úspech u študentov mala ochutnávka vín na rodinnej farme ARNALDO CAPRAI, ktorá sa nachádza v prekrásnom vidieckom prostredí a vyváža svoje vína do celého sveta.

Na didaktickej farme AGRI LEISURE TIME mali možnosť spoznať úspešného vlastníka farmy, ktorý sa okrem agroturistiky venuje vzdelávaniu detí a mládeže prostredníctvom pestovania a spracovania rôznych poľnohospodárskych plodín a chovu zvierat priamo na jeho farme. Pán Tommaso Coriceli, ktorý sa venuje eko – poľnohospodárstvu, nám porozprával o svojich skúsenostiach s bio- farmou a využívaním eurofondov na podporu poľnohospodárstva.

 

Študenti stážovali na farmách, kde mali možnosť vidieť ako sa dajú vypestovať kvalitné plodiny bez použitia chémie. Zapojení boli aj do aktivít spojených so zariadeniami vidieckeho turistického ruchu, kde teóriu overovali v praxi.

Tri týždne v srdci Talianska neboli len o práci. Študenti mali možnosť spoznať malebné mestečká Spoleto, Spello, Orvieto, Perugia, navštívili rodisko sv. Františka - Assissi a hlavne Rím a vodopády Marmore boli pre nich úplne NAJ.

Stážovanie študenti ukončili slávnostnou večerou so zástupcami hosťujúcej talianskej organizácie, ktorí im odovzdali certifikáty a malé darčeky.

Študenti získali prehľad o odbornej príprave svojich rovesníkov v školách podobného typu ako je naša, spoznali nové spôsoby manažmentu a marketingu malých podnikov a prevádzok na talianskom vidieku. Videli lokálny trh s miestnymi výrobkami a fungovanie predaja z dvora, získali základy taliančiny, informácie o histórii, kultúre, tradičnej talianskej kuchyni a taktiež o špecifikáciách talianskeho poľnohospodárstva a vidieckej turistiky.
Takéto zahraničné stáže umožňujú prenos úspešných nápadov, zlepšenie praktických zručností a sú zdrojom užitočných poznatkov medzi podobnými regiónmi v rámci Európy.

ĎAKUJEME VŠETKÝM ÚČASTNÍKOM ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU NAŠEJ ŠKOLY V ZAHRANIČÍ!

VÝSTUPY Z PROJEKTU

HODNOTENIA FARMÁROV

Po ukončení stáže boli študenti a ich zručnosti, snaha a výsledky práce hodnotené majiteľmi fariem. Tieto hodnotenia spolu s prezentáciami študentov pre vyučujúcich odborných predmetov na zasadnutiach predmetových komisií, pre študentov celej školy a na stretnutiach rodičov a priateľov školy a zástupcov Vidieckeho partnerstva boli prenesené na známky z odborného výcviku a odborných predmetov.

Na slávnostnej večeri v prvom turnuse a na slávnostnom obede v druhom turnuse sa účastníci projektu stretli so zástupcami prijímacej organizácie Azzurra, svojimi mentorkami v príjemnom prostredí reštaurácie patriacej miestnej farmárke Paule, ktorá nám osobne pripravovala typické talianske farmárske jedlá. Pri chutných jedlách sa vyjadrovali k realizácii projektových aktivít a hodnotili, čo sa im počas stáží najviac páčilo a čo považovali za najužitočnejšie pre vlastnú profesionálnu budúcnosť.

VZDELÁVACIE VÝSTUPY

 • Študenti počas a po stážach usilovne pracovali a zachytili užitočnú slovnú zásobu v krátkych slovensko-anglicko-talianskych slovníkoch odborných termínov a fráz.
   
 • Vytvorili správy zo stáží a prezentácie o získaných vedomostiach, zručnostiach a spôsoboch podnikania úspešných talianskych agroturistických prevádzok, ktoré použili počas besied na informačných podujatiach pre študentov, zamestnancov školy, rodičov a priateľov školy.

 

 • Vytvorili informačný panel projektu ERASMUS+ CORNER vo vstupnej hale školy.

 

 • Prezentovali projekt širokej verejnosti a návštevníkom v stánku ERASMUS+ počas farmárskych trhov, ktoré škola organizuje – Otváranie Bánoša.

 

 

 • Vytvorili fotoknihy projektu ako prostriedok na šírenie výsledkov projektu počas ďalších prezentačných aktivít školy.

 

 • Počas realizácie stáží viedli fotodokumentáciu o najzaujímavejších akciách, poznatkoch a zážitkoch z projektu pre všetkých priaznivcov školy na facebookovskej stránke školy
    SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica na Facebooku
 • Prezentácia o realizovanom projekte počas DOD v stánku ERASMUS+

 

 

 • Informovanie širokej verejnosti prostredníctvom tlače. Oslovené periodiká:

horvathova@agroinstitut.sk (Zemědělská -pôdohospodárska škola)
miksova@ucn.sk (Učiteľské noviny)
fckomplet@gmail.com (Včelár)
uciteliazneba@gmail.com (Rodina a škola)
radnicnenoviny@banskabystrica.sk (Radničné noviny)

ukážky a odkaz na zverejnené články:

http://www.zemedelskaskola.cz/katalog/index.asp?cislo=2015-16-08&stranek=28

"Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ".